unizg Pretraga

Martina Bobovčan Marcelić, dipl. ing., asistent

Zavod

Zavod za odjevnu tehnologiju

 Osobni podaci

 • Rođena 22. 06. 1979. u Koprivnici


 Akademsko obrazovanje

 • 2008. diplomirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu smjer Projektiranje i dizajn odjeće


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • 2003.-2005. Emporio d.o.o Zagreb
 • 2006.-2010. Galko d.o.o.
 • 2010. vanjski suradnik, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučlište u Zagrebu, Zavod za odjevnu tehnologiju
 • 2011- asistent, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučlište u Zagrebu, Zavod za odjevnu tehnologiju


 Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • 1.3.-31.5.2005. CEEPUS program, boravila na Sveučilištu Hradec Kralove, Češka republika
 • 1.3.-31.5.2013. CEEPUS program, boravila na Univerze v Mariboru, Fakultete za strojništvo, pod mentorstvom prof. dr. sc. Jelke Geršak
 • 1.3.-31.3.2014. CEEPUS program, boravila na Univerze v Mariboru, Fakultete za strojništvo, pod mentorstvom prof. dr. sc. Jelke Geršak


 Nastavna djelatnost

 • PREDDIPLOMSKI STUDIJ:
 • Procesi proizvodnje odjeće
 • Tehnološki procesi krojenja odjeće
 • Tehnološki procesi šivanja odjeće
 • DIPLOMSKI STUDIJ:
 • Projektiranje proizvodnih sustava
 • Tehnike realizacije odjeće
 • Tehnike spajanja tekstilija


 Znanstvena djelatnost

 • Tehničke znanosti, tekstilna tehnologija, odjevna tehnologija


 Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Područje odjevne tehnologije koje je vezano uz područje tehnoloških procesa proizvodnje odjeće (konvencionalne, specijalne zaštitne i inteligentne) upotrebom suvremenih visokotehnoloških metoda spajanja dijelova takve odjeće. Tehnike spajanja koje se koriste su: tehnika toplinskog spajanja kondukcijom i konvekcijom, tehnika ultrazvučnog spajanja i tehnika visokofrekventnog spajanja.


 Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • Rogale, D.; Bobovčan, M. & Firšt Rogale, S.:Suvremene tehnike spajanja elemenata na inteligentnoj odjeći, 4. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo, 26. siječanj 2011., Zagreb, Hrvatska
 • Rogale, D.; Firšt Rogale, S. & Bobovcan, M.: Determination of Optimum Parameters for Welding Polymeric Foils Using the High-Frequency Technique, 22nd International Daaam Symposium, 23-26th November 2011, Vienna,Austria
 • Rogale, D.; Firšt Rogale, S. & Bobovčan, M.: Određivanje optimalnih parametara sapajanja termoplastičnih folija ultrazvučnom tehnikim , 5. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo, 26.siječanj 2012., Zagreb, Hrvatska
 • Firšt Rogale, S.; Bobovcan Marcelic, M.; Rogale, D.; Dragcevic, Z. & Nikolic, G.: Garment Seam Strength Depending On Needle Size and Stitch Length, 23th International Daaam Symposium 24-27th October 2012, Zadar

Martina Bobovčan Marcelić, dipl. ing., asistent