unizg Pretraga

prof. dr. sc. Stana Kovačević

Zavod

Zavod za projektiranje i menadžment tekstila

Predmeti

Tekstilno-mehanički procesi, Tkanje, Priprema pređe za osnovu, Studij rada i troškova, Tehničke tkanine

 Osobni podaci

 • Rođena 02.09.1953. godine u Škabrnji, kod Zadra


 Web linkovi


 Akademsko obrazovanje

 • 1982. – dodiplomsko obrazovanje: Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1990. – magisterij: Istraživanja međusobne ovisnosti između učestalosti prekida i oscilirajuće sile prematanja pređe, Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagebu, mentor: Prof.dr.sc. Vladimir Orešković
 • 2000. – doktorat: Temeljem bilance tvari kontinuirano utvrđivanje škrobnog nanosa na pređi, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mentor: Prof.dr.sc. Vladimir Orešković


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • Od 1. 09. 1977. do 13. 03.1993. - Tekstilni kombinat Zagreb
 • Od 14. 03. 1993 do 11.02.2000. - Tekstilno-tehnološki fakultet - Asistent
 • Od 12.02.2000. do 30.06.2001. - Tekstilno-tehnološki fakultet - Predavač
 • Od 1. 07. 2001. do 30.11.2006. - Tekstilno-tehnološki fakultet - Docent
 • Od 1. 12. 2006. do 30.11.2011. - Tekstilno-tehnološki fakultet - Izvanredni profesor
 • Od 1. 12. 2011 do 15.11. 2016. - Tekstilno-tehnološki fakultet - redoviti profesor
 • Od 15. 12. 2016 do danas - Tekstilno-tehnološki fakultet - redoviti profesor u trajnom zvanju


 Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • Henkel, Erlinsbach, Switzerland (14.09. 1990. do 28.09.1990)
 • Tekstilnoj tovarni Maribor, Slovenija (18.06. 1988. do 2.07.1988.)


 Nastavna djelatnost

 • 1993-2017 – održavanje nastave iz 8 kolegija iz širokog područja tehnologije tkanja na preddiplomskom i diplomskom studiju (Tehničke tkanine, Tehnike tkanja, Tehnike realizacije tekstila II, Konstrukcija tekstilnih plošnih proizvoda, Tekstilno-mehanički procesi, Priprema pređe za osnovu, Studij rada i troškova, Ručno tkanje) i 2 kolegija na doktorskom studiju (Teorijske analize u procesu pripreme pređe i izrade tkanina, Novi postupci škrobljenja).
 • Održavala je nastavu na više kolegija na Veleučilištu u Karlovcu, Sveučilištu u Dubrovniku, te kao gost nastavnik na Sveučilištu u Travniku.


 Mentorstvo

 • 51 ukupno završnih, diplomskih i doktorskih radova, od toga:
 • 2 Doktorata - mentor
 • 22 diplomska radova na sveučilišnom studiju
 • 23 prediplomska rada na sveučilišnom studiju
 • 4 diplomski rad na stručnom studiju


 Znanstvena djelatnost

 • Znanstveno područje: Tehničke znanosti
 • Znanstveno polje: Tekstilna tehnologija
 • Znanstvena grana: Tekstilno-mehaničko inženjerstvo
 • Znanstveni savjetnik od 2011.


 Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Istraživanje utjecaja deformabilnosti tkanina kao jednoslojnog materijala, višesljnog s poliuretanskim nanosom ili laminirane tkanine, te u kompozitu
 • Istraživanje struktura jednoslojnih, naslojenih, laminiranih, višeslojnih i kompozitnih materijala s tkaninom kao jednom od komponenti.
 • Razvoj tkanja kroz povijest i analiza povijesnih tkanina u suradnji s muzejima i restauratorskim zavodom RH. Suradnjom s Muzejom za umjetnost i obrt u Zagrebu izradila je tekstilno-tehnološku analizu gotovo cjelokupnog fundusa starog tekstila i rezultat toga je objavljena znanstvena knjiga pod naslovom Liturgijsko ruho (2010. god.). Suradnjom s Restauratorskim zavodom RH surađivala je u istraživanju najstarije vunene tkanine u Europi (procijenjena starost je oko 3400 godina prije Krista, pronađena na Kupreškom polju) i dala određeni doprinos u rekonstrukciji izrade tkanine, iz toga je proizašao zajednički znanstveni rad objavljen u časopisu Fibres & textiles in Eastern Europe.
 • Analiza i nove mogućnosti studija rada i vremena u tekstilno-mehaničkoj tehnolog
 • Eko tekstil i rješenja otpadnog tekstila i tekstila s tehnološkim greškama
 • Procesi izrade tehničkih tkanina
 • Razvoj inovativnih uređaja i naprava za ispitivanje složenih višeosnih opterećenja tekstilnih plošnih materijala, kao posljedica deformabilnosti tkanina i kompozita.
 • Razvoj inovativnih uređaja za unapređenje procesa škrobljenja s novim načinom škrobljenja – škrobljenje s prednamakanjem osnove u toploj vodu.
 • Razvoj inovativnih uređaja za različito sušenje osnove nakon škrobljenja (kontaktno i konvekcijsko).


 Znanstveno-stručni rad

 • Autorske knjige (1)
 • Poglavlja u knjizi (10)
 • Udžbenici i skripta (4)
 • Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima (26)
 • Ostali radovi u CC časopisima (1)
 • Znanstveni radovi u drugim časopisima (24)
 • Ostali radovi u drugim časopisima (35)
 • Objavljena pozvana predavanja na skupovima (1)
 • Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec. (71)
 • Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom (33)
 • Sažeci u zbornicima skupova (18)
 • Neobjavljena sudjelovanja na skupovima (6)
 • Disertacije (2)
 • Druge vrste radova (1)
 • Patenti (5)
 • Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova (45)


 Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • AUTORSKE KNJIGE
 • 1. Kovačević, Stana: Ručno tkanje, Zagreb, Centar za kreativne alternative, Prometej, 2004.
 • POGLAVLJA U KNJIZI
 1.  Kovačević, Stana; Domjanić Jacquline; Brnada, Snježana; Schwarz, Ivana: Textile Composites for Seat Upholstery, Textiles for Advanced Applications, Kumar, B.; Thakur, S. (ur.) UK, InTech, 2017. Str. 191-210.
 2.  Schwarz, Ivana; Kovačević, Stana: Textile Application, From Need to Imagination, Textiles for Advanced Applications, Kumar, B.; Thakur, S. (ur.) UK, InTech, 2017. 1-28.
 3. Kovačević, Stana; Schwarz, Ivana: Weaving Complex Patterns — From Weaving Looms to Weaving Machines, Cutting Edge Research in Technologies, Constantin Volosencu (ur.) UK, IN TECH, 2015. 93-111.
 4. Kovačević, Stana; Ujević, Darko: Joining of technical textiles with stringent seam demands, Joining textiles, principles and applications, I. Jones, G.K. Stylios (ur.) Oxford, Cambridge, Philadelphia, New Delhi, Woodhead Publishing Limited, 2013. 536-564.
 5. Kovačević, Stana: Ujević, Darko: Seams in car seat coverings properties and performance, Joining textiles, principles and applications, I. Jones, G.K. Stylios (ur.) Oxford, Cambridge, Philadelphia, New Delhi, Woodhead Publishing Limited, 2013. 478-506.
 6. Đorđević, Suzana; Kovačević, Stana; Nikolić, LJ.; Đorđević, D.: Modifikacija skroba i primena u procesu skrobljenja pređe, Zbornik radova Tehnološkog fakulteta u Leskovcu 20, Nikolić, Ljubiša (ur.) Leskovac, Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet u Leskovcu, 2011. 201-209.
 7.  Gudlin Schwarz, Ivana; Kovačević, Stana: A new pre-wet sizing process – yes or no?, Cutting Edge Research in new Technologies, Lazinica, Aleksandar (ur.), Engleska : In Tech, 2011. 225-237.
 8. Suton, Katarina; Omerović, Meliha; Kovačević, Stana: ANALYSIS OF TEXTILE MATERIALS COATED WITH NANOPUR AND POLYURETHANE COATING, Young scientists in the protective textiles rsearch, Bischof Vukušić, Sandra ; Katović, Drago (ur.), Zagreb, University of Zagreb, Faculty of textile technology, 2011. 239-249.
 9.  Ivoš Jelena; Kovačević Stana: Tekstilno-tehnološke analize, Tekstilno-tehnološka analiza, Liturgijsko ruho, Anić Anđelka (ur.) Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, 2010. 41-159.
 10. Kovačević, Stana; Ujević, Darko; Brnada, Snježana: Coated Textile Materials, Woven Fabric Engineering, Dobnik, Dubrovski, Polona (ur.) India, SCIYO, 2010. 241-254.
 • UDŽBENICI I SKRIPTA
 1. Kovačević, Stana; Schwarz, Ivana; Brnada, Snježana: Tehničke tkanine, sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 2020.
 2. Kovačević, Stana; Dimitrovski, Krste; Hađina, Josip: Procesi tkanja, sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 2008.
 3.  Kovačević, Stana: Priprema pređe, sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 2002.
 4. Vučinić, Jovan; Kovačević, Stana: Zaštita od požara u tekstilnoj industriji, udžbenik, Veleučilište u Karlovcu, 1999.
 • IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI U CC ČASOPISIMA
 1. Rogina-Car, Beti; Kovačević, Stana; Đorđević, Suzana; Đorđević, Dragan

  Influence of Washing and Sterilization on Properties of Polyurethane Coated Fabrics Used in Surgery and for Wrapping Sterile Items // Polymers, 12 (2020), 3; 642, 18 doi:10.3390/polym12030642

 2. Kiš, Ana; Brnada, Snježana; Kovačević, Stana

  Influence of Fabric Weave on Thermal Radiation Resistance and Water Vapor Permeability // Polymers, 12 (2020), 3; 525, 15 doi:10.3390/polym12030525

 3. Kovačević, Stana; Schwarz, Ivana; Đorđević, Suzana; Đorđević, Dragan

  Synthetized Potato Starch—A New Eco Sizing Agent for Cotton Yarns // Polymers, 11 (2019), 5; 908, 22 doi:10.3390/polym11050908

 4. Djordjević, Suzana; Kovačević, Stana; Djordjević, Dragan; Konstandinović, Sandra

  Sizing process of cotton yarn by size from a copolymer of methacrylic acid and hydrolyzed potato starch // Textile research journal, 89 (2019), 17; 3457-3465 doi:10.1177/0040517518813628

 5. Rogina-Car, Beti; Schwarz, Ivana; Kovačević, Stana

  Analysis of woven fabric at the place of the sewn seam // AUTEX research journal, 18 (2018), 3; 216-220 doi:10.1515/aut-2017-0022
 6. Kovačević, Stana; Domjanić, Jacqueline; Pačavar, Samir: Effects of Layer Thickness and Thermal Bonding on Car Seat Cover Development, Fibres & textiles in Eastern Europe. 122 (2017), 2; 76-82.
 7.  Kovačević, Stana; Đorđević, Suzana; Đorđević, Dragan: Natural Modified Starch and Synthetic Sizes in Function of Characteristics of Sized Yarn, Fibres & textiles in Eastern Europe. 24 (2016) , 1(115); 56-66.
 8. Gudlin Schwarz, Ivana; Kovačević, Stana; Kos, Ivana: Physical–mechanical properties of automotive textile materials, Journal of industrial textiles. 45 (2015), 3; 323-337.
 9.  Kovačević, Stana; Brnada, Snježana; Dobnik Dubrovski, Polona: Analysis of the Mechanical Properties of Woven Fabrics from Glass and Basalt Yarns, Fibres & textiles in Eastern Europe. 114 (2015), 6; 83-91.
 10. Kovačević, Stana; Hađina, Josip; Mudrovčić, Alena: Replica of folk cloth on contemporary loom, Fibres & textiles in Eastern Europe, 110 (2015), 2; 130-136.
 11. Kovačević, Stana; Car, Gordana: Analysis of the Oldest Wool Fabric Found in Europe, Fibres & textiles in Eastern Europe, 22 (2014), 5(107); 49-53.Gudlin Schwarz, Ivana; Kovačević, Stana; Katović, Drago; Dimitrovski, Krste: Properties of Yarns of Different Colors Sized by Standard and Pre-wetting Process, Fibres & textiles in Eastern Europe, 21 (2013), 5 (101); 66-72.
 12.  Šabarić, Irena; Brnada, Snježana; Kovačević, Stana: Application of the MODAPTS method with innovative solutions in the warping process, Fibres & textiles in Eastern Europe. 100 (2013), 4; 55-59.
 13.  Kovačević, Stana; Gudlin Schwarz, Ivana; Đurašević, Vedran: Analysis of Printed Fabrics for Military Camouflage Clothing, Fibres & textiles in Eastern Europe, 20 (2012), 3 (92); 82-86.
 14. Kovačević, Stana; Mijović, Budimir; Grancarić, Anamarija, Influence of Rheological Size Parameters on Yarn Properties, Fibres & textiles in Eastern Europe, 20 (2012), 4 (93); 41-46.
 15. Gudlin Schwarz, Ivana; Kovačević, Stana; Dimitrovski, Krste: Analysis Of Changes In Mechanical And Deformation Yarn Properties by Sizing, Textile research journal, 81 (2011), 5; 545-555.
 16. Gudlin Schwarz, Ivana; Kovačević, Stana; Dimitrovski, Krste: Comparative Analysis of the Standard Sizing Process and the Pre-wet Sizing Process, Fibres & textiles in Eastern Europe, 19 (2011), 4 (87); 131-137.
 17. Ujević, Darko; Kovačević, Stana; Horvat, Varga, Sanja: Analysis of High-Frequency Artificial Leather Welding as a Function of Seam Quality, Fibres & textiles in Eastern Europe, 19 (2011) 4 (87); 94-100.
 18. Kovačević, Stana; Gordoš, Dubravka: Impact of the Level of Yarn Twist on Sized Yarn Properties, Fibres & textiles in Eastern Europe, 17 (2009), 6; 44-49.
 19.  Katović, Drago; Bischof Vukušić, Sandra; Flinčec Grgac, Sandra; Kovačević, Stana; Schwarz, Ivana: The Effect of Microwave Drying on Warp Sizing, Textile research journal. 78 (2008), 4; 353-3600.
 20. Kovačević, Stana; Schwarz, Ivana; Brnada, Snježana: Analysis of Size Pick-up and Mechanical and Surface Properties of Multicolored Warps, Textile Research Journal, 78 (2008), 2; 158-167.
 21. Kovačević, Stana; Ujević, Darko; Schwarz, Ivana; Brlobašić Šajatović, Blaženka; Brnada, Snježana: Analysis of Motor Vehicle Fabrics, Fibres & textiles in Eastern Europe, 16 (71) (2008), 6; 32-38.
 22. Kovačević, Stana; Penava, Željko; Oljača, Mladen: Optimisation of Production Costs and Fabric Quality, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 14 (2006), 2; 40-48.
 23. Kovačević, Stana; Penava, Željko: Impact of Sizing on Physico-mechanical Properties of Yarn, Fibres & textiles in Eastern Europe, 48 (2004), 4; 32-36.
 24. Kovačević, Stana; Grancarić, Ana Marija; Stipančić, Mladen, Optimiranje škrobog nanosa, Fibres & textiles in Eastern Europe, 10 (2002), 3; 63-67.
 25. Kovačević, Stana; Hajdarević, Krešimir; Grancarić, Ana Marija: Influence of Warp Loading on Weaving Machines upon Yarn Deformation, Textile Research Journal, 70 (2000), 7; 603-610.
 26. Kovačević, Stana; Orešković, Vladimir: Time Analysis in the Preparatory Operations of Warp and Weaving, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 7 (1999), 4; 50-53
 • OSTALI RADOVI U CC ČASOPISIMA
 1. Kovačević, Stana; Hajdarović, Krešimir: The Economy of Croatia and the state of Textile and Clothing Produktion, Fibres & textiles in Eastern Europe, 6 (1998), 1; 12-15.
 • ZNANSTVENI RADOVI U DRUGIM ČASOPISIMA
 1. Brnada, Snježana; Šomođi, Željko; Kovačević, Stana: A new method for determination of Poisson’s ratio of woven fabric at higher stresses // Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 14 (2019), 1-13 doi:10.1177/1558925019856225 
 2. Brnada, Snjezana; Rogina-Car, Beti; Kovacevic, Stana: Influence of Woven Fabric Construction on Seam Thread Slippage, Journal of Fiber Bioengineering and Informatics, 9 (2016), 4; 213-222.
 3. Domjanić, Jacqueline; Kovačević, Stana; Ujević, Darko: An Investigation of Fabric Properties and Needle Penetration Force During Tailoring, Tekstil ve Konfeksiyon, 26 (2016), 1; 1-9).
 4.  Kovačević, Stana; Gudlin Schwarz, Ivana; Skenderi, Zenun: Diversity of spun yarn properties sized with and without prewetting, Industria Textila, 67 (2016), 2; 91-98.
 5. Kovačević, Stana; Schwarz, Ivana; Brnada, Snježana: Changes in properties of wool fibers and yarns through the phases of the process of spinning and weaving in different weaves, Tekstil ve Konfeksiyon, 25 (2015), 2; 148-152
 6.  Djordjevic, S.; Kovacevic, S.; Nikolic, LJ.; Miljkovic, M.; Djordjevic D: Cotton Yarn Sizing by Acrylamide Grafted Starch Copolymer, Journal of Natural Fibers, 11 (2014), 3; 212-224.
 7. Brnada, Snježana; Kovačević, Stana; Sabljak, Borivoj: Prevention of faults on wool fabrics by application of cold sizing, Textiles and Light Industrial Science and Technology (TLIST), 2 (2013), 4; 189-193.
 8. Djordjevic, Suzana; Nikolic, Ljubisa; Kovacevic, Stana; Miljkovic, Milena; Djordjevic, Dragan: Graft copolymerization of acrylic acid onto hydrolyzed potato starch using various initiators, PERIODICA POLYTECHNICA-CHEMICAL ENGINEERING, 57 (2013), 1-2; 55-61.
 9. Djordjević, Suzana; Nikolić, Ljubiša; Kovačević, Stana; Miljković, Milena; Djordjević, Dragan: Effect of various initiators on molar mass determination of hydrolyzed potato starch- acrylamide graft copolymers, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 19 (2013), 4; 493-503.
 10. Đorđević, Suzana; Kovačević, Stana; Nikolić, Ljubiša; Đorđević, Dragan: Zaštita pamučne pređe od naprezanja impregniranjem modifikovanim skrobom, Zaštita materijala, 54 (2013), 1; 64-70.
 11.  Gudlin Schwarz, Ivana; Kovačević, Stana; Dimitrovski, Krste; Katović, Drago: Istraživanje parametara pređa škrobljenih postupkom s prednamakanjem, Tekstil: časopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju, 59 (2010), 7; 279-286.
 12.  Kovačević, Stana; Vučinić, Jovan; Kirin, Snježana; Pejnović, Natalija: Impact of anthropometric measurements on ergonomic driver posture and safety, Periodicum biologorum, 112 (2010), 1; 51-54.
 13. Penava, Željko; Kovačević, Stana: Analiza otpornosti na vlačne sile pamučnih tkanina otkanih u različitim vezovima, Tekstil: časopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju, 58 (2009), 11; 546-553.
 14. Ujević, Darko; Kovačević, Stana; Wadsworth, Larry C.; Schwarz, Ivana; Brlobašić Šajatović, Blaženka: Analysis of artificial leather with textile fabric on the backside, Journal of textile and apparel technology and management, 6 (2009), 2; 1-9.
 15. Katović, Drago; Kovačević, Stana; Bischof Vukušić, Sandra; Schwarz, Ivana; Flinčec Grgac, Sandra: Utjecaj sušenja na fizikalno mehanička svojstva škrobljene pređe, Tekstil, 56 (2007), 8; 479-486.
 16. Kovačević, Stana; Brnada, Snježana; Schwarz, Ivana: Analiza i optimizacija uvučenih krajeva u tkanju, Tekstil. 56 (2007), 8; 487-493.
 17. Vučinić, Jovan; Kovačević, Stana; Kirin, Snježana: Analize proizvodnje azbesta kao posljedice na zdravlje ljudi, Sigurnost. 49 (2007.), 2; 137-144.
 18.  Ujević, Darko; Kovačević, Stana: Impact of the Seam on the Properties of Technical and Nonwoven Textiles for Making Car Seat Covering, International NONWOVENS Journal, 13 (2004), 1; 33-41.
 19. Kovačević, Stana; Hajdarović, Krešo; Komljenović, Nikola: Untersuchung des Webmaschinennutzeffektes und der Gewebequalität, Melliand-Textilberichte, 82 (2001), 5; 365-366.
 20.  Kovačević, Stana; Orešković, Vladimir; Grancarić, Ana Marija: Utjecaj ulazne vlažnosti na optimalnost škrobnog nanosa, Tekstil. 49 (2000), 12; 689-698.
 21. Kovačević, Stana; Prus, Andrija: Utjecaj dinamičkih naprezanja u tkanju na smanjenje prekidne sile i otpornosti na habanje osnovinih niti, Tekstil, 49 (2000), 9; 473-477.
 22. Hađina, Josip; Kovačević, Stana: Utjecaj različitog broja uvoja na svojstva pređe i tkanine, Tekstil: časopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju, 47 (1998), 9; 447-452.
 23. Kovačević, Stana; Hajdarović, Krešimir; Čuček, Zvonimir: Utjecaj napetosti osnove na tkalačkom stroju na deformaciju niti, Tekstil: časopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju, 47 (1998), 6; 295-301.
 24. Kovačević, Stana; Orešković, Vladimir: Istraživanja ovisnosti između učestalosti prekida pređe i oscilirajućih sila na simulatoru tkalačkog procesa, Tekstil, 44 (1995), 6; 257-265.


 Sveučilišni udžbenici i knjige

 1. Kovačević S., Schwarz I., Brnada S.: Tehničke tkanine, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 2020. 
 2. Kovačević, Stana; Dimitrovski, Krste; Hađina, Josip. Procesi tkanja. Zagreb : Tekstilno-tehnološki fakultet, 2008.
 3. Kovačević, Stana. Priprema pređe. Zagreb : Tekstilno-tehnološki fakultet, 2002.
 4. Vučinić, Jovan; Kovačević, Stana. Zaštita od požara u tekstilnoj industriji / Vuljanić, Nikola (ur.). Karlovac: Veleučilište, 1999.


 Projekti (glavni istraživač)

 1. Od 2001. do 2004. - „Optimiranje škrobnog nanosa na pređi“; šifra: TP-01/01205
 2. Od 2002. do 2005. - „Istraživanje utjecajnih parametara projektiranjem tkanina u CAD-CAM tkanju“; šifra: 0117008
 3. Od 2007. do 2013. - ”Napredne tehničke tkanine i procesi”; šifra: 117-0000000-1376
 4. Od 2018. do 2022. "Multi-funkcionalni tkani kompoziti za toplinsku zaštitnu odjeću"; šifra: IP-2018-01-3170
 • Potpore:
 1. TP1.83: Inovativnost u funkciji kvalitete naprednih tekstilnih materijala, Kratkotrajna financijska potpora istraživanju (KFPI) Sveučilišta u Zagrebu 2014. god.
 2. TP065: Bočno skupljanje materijala – Poissonov efekt, financiranje istraživačke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu iz programskih sredstava MZOS za 2015. god.
 3. TP8/16: Strukturna selekcija tkanina, financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu iz programskih sredstava MZOS za 2016. god.
 4. TO13/17: Strukturna selekcija tehničkih tkanina, financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu iz programskih sredstava MZOS za 2017. god.
 5. TP2/18 Komparacija škrobljenja sintetičkim i modificiranm prirodnim škrobovima, Sveučilištu u Zagrebu iz programskih sredstava MZOS za 2018. god.
 6. TP7/19 Razvoj i primjena škrobnih sredstava za škrobljenje aramidnih pređa, Sveučilištu u Zagrebu iz programskih sredstava MZOS za 2019. god.


 Projekti (suradnik na projektu)

  1.  
 1. Znanstveni project: Istraživanja primjene CAD-CAM sustava u tekstilnoj tehnologiji, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb 1991.-1996., Voditelj: prof. dr. sc. Vladimir Orešković.
 2. Znanstveni projekt: CAD-CAM i praćenje kakvoće u tekstilno-mehaničkim procesima, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb 1996.-2001., Voditelj: prof. dr.sc. Vladimir Orešković.
 3. Tehnologijski projekt: Izrada hrvatskog suvenira iz lanenog konca, financiran od MZOS, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2001-2003. voditeljica prof. dr. sc. Jasminka Butorac, Agronomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu.
 4. Tehnologijski projekt: Obnova proizvodnje lana i proizvoda od lana, financiran od MZOS, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003.-2005. voditeljica projekta prof.dr.sc. Jasminka Butorac, Agronomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu.
 5. MAPICC 3D, NMP-FP7-2010-3,4-1: Integrirani kolaborativni projekt, Kontinuirana izradba poboljšanih 3D panela i ukručivala za lake plastomerne tekstilne kompozitne strukture, 2011.-2015., Koordinator: ENSAIT (Francuska), Partner: Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Koordinatori: Prof. emerita A. M. Grancarić.
 6. Konzultant na projektu financiranom od Hrvatske zaklade za znanost, UIP-2017-05-8780 Bolničke zaštitne tekstilije, voditeljice doc.dr.sc. Sandre Flinčec Grgac, 2018.-2022.


 Istraživačko-razvojna dostignuća

 • 16 godina (1977.-1993.) rad u industriji u svojoj struci na rukovodećim poslovima u tekstilnoj tvornici: Tekstilni kombinat Zagreba (TKZ
 • Tehnička unapređenja
 1. D. Đorđević, Lj. Nikolić, S. Đorđević, S. Kovačević: Sinteza kopolimera od hidrolizovanog kukuruznog škroba i metakrilne kiseline i njegova primjena u procesu škrobljenja pamučne pređe finoće 30 tex-a, Leskovac 2016.

 2. D. Đorđević, S. Kovačević, S. Đorđević: Novi postupak škrobljenja pamučne pređe finoće 20 tex-a kopolimerom od hidrolizovanog škroba i 2-hidroksietil metakrilata, Leskovac 2016.

 • Patenti
 • 1. Laboratorijski konvekcijski sušionik za sušenje škrobljene pređe, P20070248A
 • 2. Laboratorijski škrobljarski stroj za optimiranje škrobnog nanosa, P20070247A
 • 3. Uređaj za mjerenje otpornosti tehničkih tekstilnih plošnih proizvoda na dvoosna ciklička naprezanja, P20150735A
 • 4. Uređaj za postizanje jednoličnog prednaprezanja uzorka i uređaj za mjerenje smičnog naprezanja tekstilnih plošnih proizvoda na dinamometru, P20150737A
 • 5. Uređaj za mjerenje sile probijanja tekstilnih plošnih proizvoda različitim oblicima i dimenzijama elemenata za probijanje na dinamometru, P520150736A


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Od 2007. do 2012. - predstojnik Zavoda za projektiranje i menadžment tekstila na TTF-u
 • Od 2002. do 2006. - tajnik ergonomskog društva Hrvatske
 • Od 2011. do danas - voditelj doktorskog studija na TTF-u
 • Od 2002. do danas - voditelj odbora u HZN-u za tkanine i pozamanteriju TO 38 tekstilni proizvodi
 • Od 1978. do danas - član HIST-a
 • Od 2006. do danas član ergonomskog društva Hrvatske
 • Od 2008. do danas - član udruženja AMCA TTF-a


 Priznanja i nagrade

 • Nagradu dekanice za najbolji e-kolegij „Tkanje“ za akademsku godinu 2016./2017.
 • Zahvalnica HIST-a, Zagreb, 2002. Povodom 50. Obljetnice časopisa Tekstil za suradnju u njegovu izlaženju I postizanju ugleda u području znanstveno-stručnih publikacija u zemlji i inozemstvu
 • Zahvalnicu za izniman doprinos u izradi Monografije Tekstilno-tehnološkog fakulteta, za 50 godina tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu i 20 godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2010. god.)
 • Zahvalnice / certifikati za recenziranje 6 međunarodnih projekata (Georgia National Science Foundation) (2009.-2013. god.)

prof. dr. sc. Stana Kovačević