unizg Pretraga

Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./2020.

Rektor je na prijedlog Povjerenstva za Rektorovu nagradu, koje je pregledalo studentske radove dostavljene od strane sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, nagradio ukupno 174 rada u pet kategorija.

Studenti Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta dobili Rektorovu nagradu u sljedećim kategorijama:

Kategorija a - Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora). Dobitnica je Lorena Lipošek za temu “Modni eksperimentalni film – na nasljeđu Baudrillardove teorije i režije Ridley Scotta”, te Mislav Majdak za temu “Kemijska analiza antimikrobne prevlake na biorazgradivim polimerima metodom tankoslojne kromatografije”.

Kategorija d - Nagrada za "veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora) dobio je Glazbeno-scensko djelo Šuma Striborova (nagrada se dijeli s nekoliko sveučilišnih sastavnica), PROJEKT KINA − tradicionalno kinesko kazalište i pekinška opera kao inspiracija za kazališnu ili  filmsku kostimografiju, te Jules Massenet: Pepeljuga (opera u četiri čina, te nagrada se dijeli s nekoliko sveučilišnih sastavnica, a one su: Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti, Muzička akademija, i Arhitektonski fakultet).

Kategorija f - Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici dobili su sljedeći student: Dora Mašanović, Melani Međeši, Giorgia Pezzolato, Karmen Polović, Nives Skelin, Magdalena Stojanov, Sara Šumanović, te Marija Zrilić za temu “Kostimografska mapa glazbenoscenskoga projekta Refleksije Bauhausa”.

Nažalost, ove godine neće se održati dodjela Rektorove nagrade zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Čestitamo svim našim studentima i njihovim mentorima!

Više na www.unizg.hr/nc/vijest/article/dobitnici-rektorove-nagrade-za-akademsku-godinu-20192020/  i u prilogu.

Emili Ema Sedlar, struč. spec. oec.

Kategorija
Studiji i studenti
Objavljeno
19.10.2020 13:58

Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./2020.