unizg Pretraga

Dodjela nagrada Dekanice Fakulteta

Povodom obilježavanja Dana Fakulteta 25. siječnja 2022. Dekanica Fakulteta će dodijeliti nagrade najboljim studentima za uspjehe postignute u akademskoj godini 2020./2021. na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, koji će se odabrati prema vrednovanju po kriterijima navedenim u svakoj od kategorija za koje se dodjeljuju nagrade.

Za kategoriju 1.1. Izvrsnost uspjeha tijekom studija nije potrebno podnositi prijavu dok je za kategorije 1.2. Aktivno sudjelovanje u promociji Fakulteta i 1.3. Izvrsnost uspjeha tijekom studija na doktorskom studiju, potrebno dostaviti prijavu i svu potrebnu dokumentaciju u studensku referadu i u elektronskom obliku na e-mail bosiljka.saravanja@ttf.unizg.hr, zaključno do 14. siječnja 2022. godine do 12 sati. Detalji o kriterijima unutar kategorija i potrebnoj dokumentaciji prilikom prijave vidljivi su iz dokumenta u prilogu.

doc. dr. sc. Bosiljka Šaravanja, Prodekanica za znanstveno-istraživački rad

Kategorija
Događanja
Objavljeno
22.12.2021 15:09

Dodjela nagrada Dekanice Fakulteta