unizg Pretraga

Dodjela nagrade za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2020./2021. na Tekstilno-tehnološkom fakultetu

Nagrada za najbolji e-kolegij dodjeljuje se nastavniku/nastavnicima i suradnicima koji su pripremili e-kolegij. Nagrada za najbolji e-kolegij dodjeljuje se za najbolji kolegij u kojem se tehnologija rabi na najbolji način u procesu obrazovanja u tehnološkom, pedagoškom i didaktičkom smislu.
Prijave se primaju do petka, 14. siječnja 2022. godine, do 12:00 sati u elektroničkom obliku. Ispunjene obrasce u prilogu poslati na e-mail adresu: tomislav.rolich@ttf.unizg.hr.
Nagrada za najbolji e-kolegij će se dodijeliti autorima prilikom obilježavanja Dana Fakulteta 25.01.2022. godine.
Više informacija i obrasce za prijavu (koji moraju biti elektronski potpisani) možete pronaći u prilogu.
 

Prof. dr. sc. Tomislav Rolich

Kategorija
Natječaji
Objavljeno
04.01.2022 14:21

Dodjela nagrade za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2020./2021. na Tekstilno-tehnološkom fakultetu