unizg Pretraga

DRUGI KRUG NATJEČAJA za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2022./23 - programske zemlje (KA131)

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je DRUGI KRUG NATJEČAJA za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2022./23 - programske zemlje (KA131) za aktivnosti:

  • podučavanje (za nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica te za nenastavno osoblje iz tvrtki izvan RH)
  • kombinirana aktivnost podučavanja i osposobljavanja (za nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica)
  • osposobljavanje (za nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica).

Natječaj je objavljen na sveučilišnim stranicama, http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/, poveznica na Natječaj: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/2-krug-natjecaja-za-erasmus-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-ak-god-20222023-pr/.

IRO TTF

Kategorija
Međunarodna suradnja
Objavljeno
24.11.2022 08:00

DRUGI KRUG NATJEČAJA za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2022./23 - programske zemlje (KA131)