unizg Pretraga

Gostovanje studenata TTFa na BIEN21

Studenti 2. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn, smjer Kostimografija, Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta pod mentorstvom doc. dr. art. Ivana Bakal i doc. art. Marin Sovar u suradnji s nastavnicima asistenticom mag. ing. des. tex. Sanjom Jakupec i stručnom suradnicom dipl. ing. Đurđicom Kocijančić, sudjeluju u okviru projekta BIEN21 na prvoj međunarodnoj izložbi tekstilnog oblikovanja u Kranju s mapom pod nazivom Kukci. Radovi studenata izloženi su u Mergentalerjevoj uličnoj galerija u Tomšičevi ulici u Kranju, Republika Slovenija od 29.4.─20. 5. 2021., te na internetskim stranicama putem on-line web i video prezentacije.

Studenti koji svojim radovima sudjeluju u izložbi: Nora Brbić, Tea Dragić, Doriana Duić, Emma Stephanie Gaunt, Judita Jerković, Iva Kavelj, Karla Kos, Antonela Kutleša, Dora Mašanović, Ana Majdandžić, Melani Međeši, Ines Milić, Nives Skelin, Giorgia Pezzolato, Paula Peloza, Karmen Polović, Vicko Racetin, Magdalena Stojanov, Sara Šumanović, Marija Zrilić.

Radovi su realizirani u ljetnom semestru akademske godine2020./2021. u sklopu kolegija Primijenjena kostimografija III i Izrada kostima. Osnovno polazište inspiracije radova je roman Preobrazba autora Franza Kafke. Realizacija radova potpomognuta je donacijom tkanina tt. PROSTORIA d.o.o. Studentica PAULA PELOZA sudjelovala je u projektu kao autorica šminke i frizura za više radova na izložbi.

U privitku se nalaze poveznice na radove:

https://layer.si/bien/en/kr/the-bugs/

Odbor za odnose s javnošću

Kategorija
Press
Objavljeno
29.04.2021 14:54

Gostovanje studenata TTFa na BIEN21