unizg Pretraga

Informacije o upisu u I. godinu prijediplomskih studija

Obavijest o upisu u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih i stručnih prijediplomskih studija u ak. god. 2024./2025. na Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta – srpanjski razredbeni rok

Upisi studenata koji će prema konačnoj rang listi kroz platformu Postani student steći pravo upisa na sveučilišne prijediplomske studijske programe:

1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI (smjerovi: Odjevno inženjerstvo, Projektiranje i menadžment tekstila, Tekstilna kemija, materijali i ekologija), sveučilišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine (Zagreb)

2. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI, smjer: IDTO (Industrijski dizajn tekstila i odjeće), sveučilišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine (Zagreb)

3. Tekstilni i modni dizajn - TMD (smjerovi: Modni dizajn i Dizajn tekstila), sveučilišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine (Zagreb)

po osobnoj potvrdi odabira studijskog programa u platformi Postani student, provoditi će se ili elektroničkim putem ili osobno u Studentskoj referadi Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a,  18. i 19. srpnja 2024. godine do 13:00 sati.

Svaki pristupnik koji je ostvario pravo upisa dužan je u navedenom terminu na adresu upisi@ttf.unizg.hr dostaviti ili osobno donijeti u Studentsku referadu sljedeće dokumente:

 1. Prijavni list za upis na sveučilišni prijediplomski studij (popunjen i vlastoručno potpisan)
 2. Privolu (popunjena i vlastoručno potpisana)
 3. Dokaz o državljanstvu (preslika)
 4. Izvadak iz matice rođenih (preslika)
 5. Fotografiju, isključivo JPG format, rezolucija 300 x 300 x 300 dpi 
 6. Potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 50,00 eura, a koji se uplaćuju na račun primatelja: Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb; IBAN račun: HR4223600001101271363; model: HR00; pozivom na broj primatelja: 6526451-OIB (pristupnika); s opisom plaćanja: za upis – IME I PREZIME (upisati ime i prezime pristupnika).

Studenti koji su prethodnih akademskih godina studirali na nekom drugom visokom učilištu u RH i pri tom iskoristili pravo na subvenciju troškova studija, dužni su uz navedenu dokumentaciju dostaviti ispisnicu i potvrdu o broju subvencioniranih semestara/akademskih godina.  Studenti koji su prethodnih akademskih godina studirali na nekom drugom visokom učilištu u RH i pri tom iskoristili pravo na subvenciju troškova studija, u obvezi su plaćanja školarine u iznosu od 1.114,87 eura. Studenti koji su jednom mijenjali studij te nisu u prošloj ak. godini stekli 55 ECTSa (ili 30 ukoliko se radi o studentima sa 60% i više invaliditeta), neće imati pravo na subvenciju školarine. Školarinu je moguće uplatiti odjednom, u punom iznosu ili u dvije, tri odnosno četiri rate. Prva rata školarine plaća se pri upisu na Fakultet.

Upisi studenata koji će prema konačnoj rang listi preko platforme Postani student steći pravo upisa na stručne prijediplomske studijske programe:

1. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija – TOOT (smjerovi: Tekstilna tehnologija – kemijska ili - mehanička, Odjevna tehnologija i Obućarska tehnologija), stručni prijediplomski studij, trajanje 3 godine (Varaždin)

2. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija – TOOT, smjer: DO (Dizajn obuće), stručni prijediplomski studij, trajanje 3 godine (Varaždin)

po osobnoj potvrdi odabira studijskog programa u platformi Postani student, provoditi će se ili elektroničkim putem ili osobno u Studentskoj referadi Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Varaždin, Hallerova aleja 6a, 18. i 19. srpnja 2024. godine do 13:00 sati.

Svaki pristupnik koji je ostvario pravo upisa dužan je u navedenom terminu na adresu sjvz.referada@ttf.unizg.hr dostaviti ili osobno donijeti u Studentsku referadu sljedeće dokumente:

 1. Prijavni list za upis na stručni prijediplomski studij (popunjen i vlastoručno potpisan)
 2. Privolu (popunjena i vlastoručno potpisana)
 3. Dokaz o državljanstvu (preslika)
 4. Izvadak iz matice rođenih (preslika)
 5. Fotografiju, isključivo JPG format, rezolucija 300 x 300 x 300 dpi 
 6. Potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 50,00 eura, a koji se uplaćuje na račun primatelja: Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb; IBAN račun: HR4223600001101271363; model: HR00; pozivom na broj primatelja: 6526451-OIB (pristupnika); s opisom plaćanja: za upis – IME I PREZIME (upisati ime i prezime pristupnika).

Studenti koji su prethodnih akademskih godina studirali na nekom drugom visokom učilištu u RH i pri tom iskoristili pravo na subvenciju troškova studija, dužni su uz navedenu dokumentaciju dostaviti ispisnicu i potvrdu o broju subvencioniranih semestara/akademskih godina.  Studenti koji su prethodnih akademskih godina studirali na nekom drugom visokom učilištu u RH i pri tom iskoristili pravo na subvenciju troškova studija, u obvezi su plaćanja školarine u iznosu od 1.114,87 eura. Studenti koji su jednom mijenjali studij te nisu u prošloj ak. godini stekli 55 ECTSa (ili 30 ukoliko se radi o studentima sa 60% i više invaliditeta), neće imati pravo na subvenciju školarine. Školarinu je moguće uplatiti odjednom, u punom iznosu ili u dvije, tri odnosno četiri rate. Prva rata školarine plaća se pri upisu na Fakultet.

U slučaju nepristupanja upisu u navedenom roku gubi se pravo upisa. Dodjelom upisnog broja za određeni studijski program nastaje obveza kandidata da se upiše na taj studijski program, u suprotnom mu visoko učilište ima pravo zaračunati oportunitetne troškove zbog nepopunjenog upisnog mjesta.

Termin prijema novoupisanih studenata I. godine sveučilišnih prijediplomskih studija u Zagrebu biti će u petak, 27. 09. 2024. u prostoriji A-301 (III kat zgrade Fakulteta, Prilaz baruna Filipovića 28a), točno vrijeme bit će oglašeno na mrežnim stranicama. Pozivaju se studenti da dođu na prijem novoupisanih studenata.

Termin prijema novoupisanih studenata I. godine stručnih prijediplomskih studija u Varaždinu biti će oglašen na mrežnim stranicama.

Za sva dodatna pitanja može te nas kontaktirati na brojeve telefona 01/37-12-506 i 01/37-12-530 (Studentska referada Zagreb) i 042/330-676 (Studentska referada Varaždin).

Prodekanica za nastavu: izv. prof. dr. sc. Ksenija Smoljak Kalamir

Kategorija
Događanja, Studiji i studenti
Objavljeno
04.07.2024 13:19

Informacije o upisu u I. godinu prijediplomskih studija