unizg Pretraga

Izložba ONLY NATURAL na TTF-u

  • ONLY NATURAL 1

  • ONLY NATURAL 2

  • ONLY NATURAL 3

  • ONLY NATURAL 4

  • ONLY NATURAL 5

Od 6. 10 do 29.10.2021. održat će se izložba higijenskih maski realiziranih u okviru studentskog projekta pod nazivom “ONLY NATURAL- Higijenska maska bojadisanja prirodnim bojilima”. Važno je napomenuti da su studenti koji su sudjelovali na ovom projektu, nagrađenim Rektorovom nagradom u kategoriji Tehničke znanosti (grupno). U prilogu su ostale  informacije o izložbi.

Odbor za odnose s javnošću

Kategorija
Izložbe
Objavljeno
05.10.2021 09:39

Izložba ONLY NATURAL na TTF-u