unizg Pretraga

Izložba „Projekt Paganini“ studenata TTF-a

Od 6.05.2022. do 13.06.2022., odvijat će se izložba studenata druge godine diplomskog studija Kostimografije. Izložba će se odvijati u Galeriji dvorane Narodnog sveučilišta, Kulturni centar Sesvete, Zagreb. Više o samom događaju i o autorima možete otkriti u privitku.

Projekt Paganini

 • 1-PETRA GRGIĆ I LUCIJA AGIĆ _foto -Đurđica Kocijančić

 • 2 -PETRA GRGIĆ I LUCIJA AGIĆ _foto -Đurđica Kocijančić

 • 3-JOSIPA PRIMORAC I ANA VIDIĆ _foto-Đurđica Kocijančić

 • 4-JOSIPA PRIMORAC I ANA VIDIĆ_foto-Đurđica Kocijančić

 • 5-MIHAELA ŠUŠKOVIĆ I PAULA KUNC _foto -Đurđica Kocijančić

 • 6-MIHAELA ŠUŠKOVIĆ I PAULA KUNC_foto-Đurđica Kocijančić

 • 7-ELIZABETA VUKOVIĆ I PAULA ZORIČIĆ _foto- Đurđica Kocijančić

 • 8 -ELIZABETA VUKOVIĆ I PAULA ZORIČIĆ_foto -Đurđica Kocijančić

 • 9-LOVRIĆ ANĐELA I ŠPOLJAR LAURA _foto-Đurđica Kocijančić

 • 10-LOVRIĆ ANĐELA I ŠPOLJAR LAURA _foto-Đurđica Kocijančić

 • 11-MARTINA RUŽIĆ_foto-ĐURĐICA KOCIJANČIĆ jpg

 • 12 -MARTINA RUŽIĆ_foto- Đurđica Kocijančić

 • 13-PAULA PELOZA _foto-Đurđica Kocijančić

 • 14-DIANA MIHALIĆ_foto-Đurđica Kocijančić

 • 15-DIANA MIHALIĆ_foto- Đurđica Kocijančić

 • 16-DIANA MIHALIĆ_ iza IVANA BAKAL_foto-Đurđica Kocijančić

 • 17-IVANA BAKAL_foto-Đurđica Kocijančić

 • 18-IVANA BAKAL_foto-Đurđica Kocijančić

 • 19-ĐURĐICA KOCIJANČIĆ _foto-Đurđica Kocijančić

 • 20-PAULA PELOZA fotografije i kostim od Đ.K._foto_Đurđica Kocijančić

 • 21- ĐURĐICA KOCIJANČIĆ_foto-Đurđica Kocijančić

 • 22-ĐURĐICA KOCIJANČIĆdetalj _foto-Đurđica Kocijančić

 • 23-ĐURĐICA KOCIJANČIĆ_foto-Đurđica Kocijančić

 • 24-ĐURĐICA KOCIJANČIĆ _foto-Đurđica Kocijančić

 • 25-PETRA GRGIĆ I LUCIJA AGIĆ _foto -Đurđica Kocijančić

 • 26 -PETRA GRGIĆ I LUCIJA AGIĆ _foto -Đurđica Kocijančić

 • 27-PETRA GRGIĆ I LUCIJA AGIĆ _foto -Đurđica Kocijančić

 • 28-PETRA GRGIĆ I LUCIJA AGIĆ _foto-Đurđica Kocijančić

 • 29-JOSIPA PRIMORAC I ANA VIDIĆ_foto-Đurđica Kocijančić

 • 30-JOSIPA PRIMORAC I ANA VIDIĆ_foto-Đurđica Kocijančić

 • 31 - JOSIPA PRIMORAC I ANA VIDIĆ (prva desno)_foto-Đurđica Kocijančić

 • 32-MIHAELA ŠUŠKOVIĆ I PAULA KUNC_foto -Đurđica Kocijančić

 • 33-ELIZABETA VUKOVIĆ I PAULA ZORIČIĆ (1 lijevo)_ MIHAELA ŠUŠKOVIĆ I PAULA KUNC (2 lijevo)- Đurđica Kocijančić

 • 34 -ELIZABETA VUKOVIĆ I PAULA ZORIČIĆ_foto -Đurđica Kocijančić

 • 35- ELIZABETA VUKOVIĆ I PAULA ZORIČIĆ (prvi lijevo)_foto-Đurđica Kocijančić

 • 36-ELIZABETA VUKOVIĆ I PAULA ZORIČIĆ_foto -Đurđica Kocijančić

 • 37-LOVRIĆ ANĐELA I ŠPOLJAR LAURA (prva desno)_foto-Đurđica Kocijančić

 • 38-LOVRIĆ ANĐELA I ŠPOLJAR LAURA _foto-Đurđica Kocijančić

 • 39-PETRA GRGIĆ I LUCIJA AGIĆ _foto-Đurđica Kocijančić

 • 40-PETRA GRGIĆ I LUCIJA AGIĆ_foto-Đurđica Kocijančić

 • 41-MARTINA RUŽIĆ- Đurđica Kocijančić

 • 42-ĐURĐICA KOCIJANČIĆ_foto-Đurđica Kocijančić

 • 43-IZLOŽBA 2_foto-Đurđica Kocijančić

 • 44-IZLOŽBA 3_foto-Đurđica Kocijančić

Odbor za odnose s javnošću

Kategorija
Izložbe
Objavljeno
09.05.2022 10:11

Izložba „Projekt Paganini“ studenata TTF-a