unizg Pretraga

Izvedba laboratorijskih i praktičnih vježbi u manjim skupinama na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu

Od 19. svibnja 2020. je u nastavnim prostorima Fakulteta organizirana turnusna provedba laboratorijskih i praktičnih vježbi za manje skupine studenata, a koje je planirano završiti do 19. lipnja 2020. Raspored održavanja za lokaciju Prilaz baruna Filipovića 28a i Savska 16/9 uz sve upute je objavljen na www.ttf.unizg.hr/kriteriji-i-metode-vrjednovanja-u-izvanrednim-okolnostima-ak-god-19-20/727

Individualni laboratorijski rad nastavnika sa studentima, a uz svrhu izrade završnog i diplomskog rada će biti moguće provoditi po završetku održavanja turnusne nastave u nastavnim prostorima pojedinih Zavoda, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera zaštite.

prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović, prodekanica za nastavu

Kategorija
Studiji i studenti
Objavljeno
18.05.2020 19:11

Izvedba laboratorijskih i praktičnih vježbi u manjim skupinama na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu