unizg Pretraga

Nastupno predavanje dr. sc. Emilije Zdraveve

Nastupno predavanje dr. sc. Emilije Zdraveve pod naslovom "Proračun vlačne i fleksijske krutosti nehomogenog materijala s jednom osi simetrije" održat će se u utorak, 17. prosinca 2019. u 08:30 sati na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, u predavaonici A-101, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb pred Stručnim povjerenstvom za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta, u tehničkom području, polje tekstilna tehnologija.

Nastupno predavanje dr. sc. Emilije Zdraveve