unizg Pretraga

Nastupno predavanje dr. sc. Snježane Brnade: „Tehnologija snovanja u procesu pripreme pređe"

Nastupno predavanje dr. sc. Snježane Brnade,  pod naslovom Tehnologija snovanja u procesu pripreme pređe održat će se u hibridnom obliku u srijedu, 24. studenog 2021. u 14:00 sati na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, u predavaonici B-002, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb, pred Stručnim povjerenstvom za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docent, u tehničkom području, polju: Tekstilna tehnologija.

Praćenje nastupnog predavanja dr. sc. Snježane Brnade bit će omogućeno putem sljedeće poveznice:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aG20UrM18-T_kgGo31KhSRlBGWsBY_e25jTnbPTM_sKI1%40thread.tacv2/1637060618440?context=%7b%22Tid%22%3a%228ddf8d26-7afd-4b07-b0c2-969d274fb270%22%2c%22Oid%22%3a%22868151e7-fd90-4c55-9ed0-099ff4edc5a7%22%7d

Ured Dekanice

Kategorija
Studiji i studenti
Objavljeno
16.11.2021 12:11

Nastupno predavanje dr. sc. Snježane Brnade: „Tehnologija snovanja u procesu pripreme pređe"