unizg Pretraga

Nastupno predavanje Franke Žuvele Bošnjak, dipl. ing.: „Struktura i svojstva kože“

Nastupno predavanje Franke Žuvele Bošnjak, dipl. ing. pod naslovom  Struktura i svojstva kože “ održat će se u

srijedu, 13. listopada 2021. u 15:00 sati na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, SJ Varaždin u predavaonici V-6, Hallerova aleja 6a, Varaždin

i putem aplikacije Microsoft Teams pred Stručnim povjerenstvom za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora u nastavno zvanje - predavač, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija.

Nastupno predavanje moći će se pratiti i putem aplikacije Microsoft Teams putem poveznice:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aG20UrM18-T_kgGo31KhSRlBGWsBY_e25jTnbPTM_sKI1%40thread.tacv2/1633501693968?context=%7b%22Tid%22%3a%228ddf8d26-7afd-4b07-b0c2-969d274fb270%22%2c%22Oid%22%3a%22868151e7-fd90-4c55-9ed0-099ff4edc5a7%22%7d

Uprava Fakulteta

Kategorija
Studiji i studenti
Objavljeno
06.10.2021 09:32

Nastupno predavanje Franke Žuvele Bošnjak, dipl. ing.: „Struktura i svojstva kože“