unizg Pretraga

Natječaj "Danubius Young Scientists Award 2020"

Objavljen je Natječaj za dodjelu nagrada najboljim mladim znanstvenicima iz područja Dunavske regije za 2020. godinu "Danubius Young Scientist Award 2020".  Broj nominacija po znanstvenoj organizaciji limitiran je na tri kandidata, koji moraju biti s različitih fakulteta ili odjela, instituta ili istraživačkih skupina unutar određene organizacije. Kandidate nominira matično Sveučilište, te molimo da prijedloge kandidata sa svom potrebnom dokumentacijom dostavite najkasnije do petka 17. travnja 2020. na e-mail: amihalic@unizg.hr.

U prilogu se nalazi natječaj, a više informacija možete pronaći na mrežnoj stranici: www.idm.at/projekte/preise/danubius-young-scientist-award.

Međunarodni stručni žiri utvrdit će konačnu rang-listu svih pristiglih nominacija te će najviše rangirani kandidat iz svake zemlje biti predložen za dodjelu nagrade.

Dodijelit će se 14 nagrada, svaka u iznosu od 1.200 eura, i to četrnaestorici mladih znanstvenika – po jednom znanstveniku iz svake zemlje koja je dio Dunavske regije (Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Mađarska, Moldavija, Njemačka, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija i Ukrajina). Svakog kandidata mora nominirati njegova znanstvena organizacija (sveučiliste, akademija i sl.).

Krajnji rok kada Sveučilište mora dostaviti nominacije je 24. travnja 2020. Dodjela nagrada planira se održati u studenome 2020.

Prilog:

Prodekanica za znanstveno-istraživački rad izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić

Kategorija
Natječaji
Objavljeno
01.04.2020 16:35

Natječaj "Danubius Young Scientists Award 2020"