unizg Pretraga

Natječaj - lipanj

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića, 28a, raspisuje:

PONIŠTENJE  NATJEČAJA

Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste – interni naziv: spremačica, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, objavljenog na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 21. veljače 2020., u NN 21/2020 od 26. veljače 2020., u dnevnom tisku „24 sata“ 23. veljače 2020. godine,

i raspisuje

NATJEČAJ

1. Za izbor  jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju  viši predavač, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, u znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Studijskoj jedinici Varaždin Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

2. Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju  asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

3.  Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste – interni naziv: spremačica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu

Poseban uvjet:

Pod točkom :   2.  stečeno zvanje diplomiranog inženjera ili magistra struke tekstilne tehnologije i inženjerstva, smjer Projektiranje i dizajn tekstila i odjeće ili Industrijski dizajn tekstila. Prednost imaju kandidati sa znanjem iz područja vizualizacije boje                       

Uvjeti:

Pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diploma, bibliografiju te podatke o znanstvenoj/umjetničkoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ice nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2.

Pristupnici/e koji kod prijema u radni odnos ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima

Pristupnici/e su obavezni dostaviti natječajnu dokumentaciju i u elektronskom obliku (CD,USB). Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u dva primjerka, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

Prilog

Kadrovska referada

Kategorija
Natječaji
Objavljeno
25.06.2020 11:25

Natječaj - lipanj