unizg Pretraga

Natječaj - PR, spremačica - veljača

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a, raspisuje

NATJEČAJ

1. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: stručnjak za odnose s javnošću, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • VSS, završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • napredno znanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrdu o radnom iskustvu
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaznica o znanju rada na osobnom računalu
 • dokaznica o poznavanju engleskog jezika.

2. Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste – spremačica, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • NSS ili PKV
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • presliku svjedodžbe,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko
 • osiguranje o radnom stažu)

Pristupnici koji kod prijema u radni odnos ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

S pristupnicima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ako pristupnik ne pristupi intervjuu, smatra se da je isti povukao prijavu za javni natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeno na web stranici http://www.ttf.unizg.hr  najmanje dva dana prije njegovog održavanja.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, podnose se u dva primjerka, u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

Kadrovska referada

Objavljeno
21.02.2020 09:01

Natječaj - PR, spremačica - veljača