unizg Pretraga

Natječaj, siječanj 2020., tajnik fakulteta

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a, raspisuje NATJEČAJ 

1. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I.- rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi/ tajnik fakulteta, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za bolovanje)

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • preddiplomski i diplomski VSS, Pravni fakultet/završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani sveučilišni studij prava
 • 5 godina radnog iskustva na pravnim poslovima, a najmanje 3 godine na tajničkim poslovima na visokim učilištima
 • poznavanje engleskoga jezika
 • znanje rada na računalu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrdu o radnom iskustvu
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaznica o znanju rada na osobnom računalu
 • dokaznica o poznavanju engleskog jezika.

2. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – viši knjižničar, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete

 • VSS društvenog smjera
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • poznavanje jednog stranog jezika
 • znanje rada na osobnom računalu.

Posebni uvjeti

 • zvanje viši knjižničar stečeno temeljem ispunjenih uvjeta za stjecanje višeg stručnog zvanja propisanih Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
 • iskustvo rada u visokoškolskoj knjižnici
 • iskustvo rada u programu za upravljanje knjižnicom METEL win
 • iskustvo rada u sustavu digitalnih akademskih arhiva i repozitorija Dabar
 • iskustvo rada u sustavu za e-učenje Merlin.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrdu o radnom iskustvu
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaznica o znanju rada na osobnom računalu
 • dokaznica o poznavanju engleskog jezika
 • presliku potvrde o položenom stručnom ispitu za diplomiranog knjižničara
 • presliku rješenja o dodjeli zvanja viši knjižničar

Pristupnici koji kod prijema u radni odnos ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima

S pristupnicima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ako pristupnik ne pristupi intervjuu, smatra se da je isti povukao prijavu za javni natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeno na web stranici www.ttf.unizg.hr najmanje dva dana prije njegovog održavanja.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, podnose se u dva primjerka, u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj".

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

Kadrovska referada

Kategorija
Natječaji
Objavljeno
02.01.2020 10:21

Natječaj, siječanj 2020., tajnik fakulteta