unizg Pretraga

Natječaj - svibanj

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića, 28a, raspisuje:

P O N I Š T E N J E     N A T J E Č A J A

Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila, objavljen 28. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, u Narodnim novinama br 104/2019 od 30. listopada 2019. godine, u dnevnom listu „24 sata“ dana 30. listopada 2019. godine i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora 28. listopada 2019. godine.

i raspisuje

N A T J E Č A J

1. Za izbor  jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju  izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, u znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za dizajn tekstila i odjeće Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

2. Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju  docent, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstvenom polju: Elektrotehnika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za temeljne prirodne i tehničke znanosti, Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

3.  Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju viši predavač, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Ekonomija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Studijskoj jedinici Varaždin Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

4. Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju predavač, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

5. Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju  asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za projektiranje i menadžment tekstila Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

6. Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju  asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Poseban uvjet:

Pod točkom  1.  Prednost imaju kandidati sa stručnim i znanstvenim radovima iz područja održive mode.

                       2.  Prednost imaju kandidati s iskustvom održavanja nastave na tehničkim fakultetima

                       4.  Prednost imaju pristupnici/e sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem Tekstilna tehnologija i inženjerstvo i stečenim zvanjem magistra struke (mag.ing.techn.text.), smjer: Tekstilna kemija, materijali i ekologija, s poznavanjem recikliranja tekstila i tekstilnih vlakana

                       5.  Prednost imaju pristupnici/e sa stečenim zvanjem mag.ing.techn.text., smjer Projektiranje i menadžment tekstila i s visokom motivacijom za profesionalnim usavršavanjem i izvrsnim komunikacijskim i prezentacijskim vještinama

                       6.  Prednost imaju pristupnici/e sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem Tekstilna tehnologija i inženjerstvo i stečenim zvanjem magistra struke (mag.ing.techn.text), smjer: Tekstilna kemija, materijali i ekologija i sa znanjem iz područja medicinskog tekstila

Uvjeti:

Pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diploma, bibliografiju te podatke o znanstvenoj/umjetničkoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ice nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2.

Pristupnici/e koji kod prijema u radni odnos ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima

Pristupnici/e su obavezni dostaviti natječajnu dokumentaciju i u elektronskom obliku (CD,USB). Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u dva primjerka, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

Kadrovska referada

Kategorija
Natječaji
Objavljeno
21.05.2020 12:47

Natječaj - svibanj