unizg Pretraga

Natječaj, veljača 2020., tehnički suradnik

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a, raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor jednog izvršitelja  (m/ž) na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Urudžbenom uredu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

Uvjeti:

  • SSS društvenog ili tehničkog smjera
  • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
  • Znanje rada na osobnom računalu

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku svjedodžbe
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu)

Pristupnici koji kod prijema u radni odnos ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima

S pristupnicima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ako pristupnik ne pristupi intervjuu, smatra se da je isti povukao prijavu za javni natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeno na web stranici www.ttf.unizg.hr najmanje dva dana prije njegovog održavanja.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, podnose se u dva primjerka u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj".

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

Kadrovska referada

Kategorija
Natječaji
Objavljeno
07.02.2020 16:14

Natječaj, veljača 2020., tehnički suradnik