unizg Pretraga

Natječaj za izradu izgleda prepoznatljive radne odore u Ljekarni Kremić

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet i Ljekarnička ustanova Ljekarna Kremić raspisuju Natječaj za izradu izgleda prepoznatljive radne odore u Ljekarni Kremić.

Studenti zainteresirani za sudjelovanje u Natječaju trebaju dana 14. siječnja 2020. godine u 12 sati u predavaonici B-304 na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu prisustvovati prezentaciji Natječaja koju će održati djelatnici Ljekarničke ustanove Ljekarna Kremić s ciljem upoznavanja studenata s glavnim smjernicama za izradu izgleda prepoznatljive radne odore u Ljekarni Kremić.

Cjelovit tekst Natječaja i obrazac Privole nalaze se u Prilogu.

Doc. dr. sc. Ivana Schwarz, Prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju

Kategorija
Natječaji
Objavljeno
06.01.2020 15:57

Natječaj za izradu izgleda prepoznatljive radne odore u Ljekarni Kremić