unizg Pretraga

Natječaj za upis studenata na Poslijediplomski sveučilišni studij Tekstilna znanost i tehnologija u akademskoj godini 2021./2022.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

za upis studenata na Poslijediplomski sveučilišni studij TEKSTILNA ZNANOST I TEHNOLOGIJA u akademskoj godini 2021./2022.

Poslijediplomski sveučilišni studij TEKSTILNA ZNANOST I TEHNOLOGIJA mogu upisati pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu prosječnom ocjenom 3,51. Upis s nižom prosječnom ocjenom moguć je uz preporuku dvaju profesora s matičnog fakulteta. Pristupnici koji su završili drugi srodni sveučilišni ili dodiplomski studij u Republici Hrvatskoj, odnosno sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij u inozemstvu mogu upisati poslijediplomski sveučilišni studij u skladu sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu, te prema uvjetima upisa na poslijediplomski sveučilišni studij Tekstilna znanost i tehnologija.

Poslijediplomski sveučilišni studij traje šest (6) semestara. Troškovi studija po semestru za akademsku godinu 2021./2022. iznose 7.000,00 (sedam tisuća) kuna. Ukoliko troškove snosi tvrtka ili ustanova, prilikom upisa je potrebno priložiti odgovarajuću odluku o podmirenju troškova studija.

Prijava na Natječaj potrebno treba sadržavati:

 1. propisani obrazac za prijavu koji je dostupan na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu            Tekstilno-tehnološkog fakulteta i Studentskoj referadi
 2. ovjerenu presliku diplome
 3. ovjeren prijepis svih ocjena sa studija (preddiplomski i diplomski sveučilišni studij),
 4. dokaz o državljanstvu
 5. presliku osobne iskaznice ili putovnice
 6. izvadak iz matične knjige rođenih
 7. potvrdu o promjeni imena i prezimena ukoliko se razlikuje od onih na ostalim dokumentima
 8. životopis (Europass)
 9. motivacijsko pismo
 10. izjavu o načinu plaćanja školarine (samostalno, ustanova, projekt)
 11. kandidati - strani državljani prilažu potvrdu o poznavanju hrvatskoga jezika ili engleskoga jezika
 12. potvrdu o znanju engleskog jezika (izdana od škole za strane jezike ili fakulteta)
 13. preporuku dvaju profesora s matičnog fakulteta (za pristupnike koji imaju nižu prosječnu ocjenu od 3,51)

Razgovor s pristupnikom obvezan je dio upisnog postupka, a pristupnici također moraju biti spremni dokazati da se u zadovoljavajućoj mjeri služe engleskim jezikom i da na tom jeziku po potrebi mogu pratiti nastavu.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 120 dana od dana objave i dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET,
Studentska referada, HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a

Detaljnije obavijesti moguće je dobiti: telefonski: +385 (1) 3712 530 i na e-mail: referada@ttf.unizg.hr

Referada

Kategorija
Studiji i studenti
Objavljeno
14.06.2021 13:44

Natječaj za upis studenata na Poslijediplomski sveučilišni studij Tekstilna znanost i tehnologija u akademskoj godini 2021./2022.