unizg Pretraga

Natječaj za upis studenata na program za polaganje razlikovnih ispita za stjecanje uvjeta za upis na diplomske sveučilišne studije TTI i TMD

NATJEČAJ

za upis studenata na program za polaganje razlikovnih ispita za stjecanje uvjeta za upis na diplomske sveučilišne studije TEKSTILNA TEHNOLOGIJA I INŽENJERSTVO (TTI) i TEKSTILNI I MODNI DIZAJN (TMD)

I. Opći uvjeti

Pravo upisa na program za polaganje razlikovnih ispita za stjecanje uvjeta za upis na diplomske sveučilišne studije imaju pristupnici/e koji su završili/e stručni studij Tekstilno-tehnološkog fakulteta u trajanju od pet/šest semestara.

Po završetku programa za polaganje razlikovnih ispita za stjecanje uvjeta za upis na diplomske sveučilišne studije, studenti/ce mogu upisati diplomske sveučilišne studije Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (smjerove Projektiranje i menadžment tekstila, Tekstilna kemija, materijali i ekologija, Odjevno inženjerstvo, Industrijski dizajn tekstila, Industrijski dizajn odjeće) ili Tekstilni i modni dizajn (smjerove Dizajn tekstila, Modni dizajn, Kostimografija, Teorija i kultura mode).

II. Prijava na natječaj

Prijave na natječaj primaju se do 1. rujna 2021. Prijave se primaju neposredno u Studentskoj referadi Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, šalju preporučenom poštom na adresu Fakulteta (Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10 000 Zagreb) ili putem e-pošte na referada@ttf.unizg.hr.

Pristupnici/e prilažu:

  1. popunjeni obrazac Prijave za upis na program za polaganje razlikovnih ispita
  2. presliku diplome,
  3. presliku domovnice,
  4. izvadak iz matične knjige rođenih,
  5. presliku indeksa (ukoliko ga posjeduju),
  6. prijepis ocjena završenog studija.
  7. Izvornike dokumenata student/ica je dužan dati na uvid kod upisa.

III. Cijena programa za polaganje razlikovnih ispita za stjecanje uvjeta za upis na diplomske sveučilišne studije izračunat će se za svakog studenta ponaosob množenjem zbroja ECTS bodova utvrđenih predmeta razlike s vrijednošću jednog ECTS boda (140,00 kn)

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, dužni su uplatiti troškove pohađanja programa za polaganje razlikovnih ispita za stjecanje uvjeta za upis na sveučilišne diplomske studije na račun primatelja: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb IBAN račun: HR4223600001101271363; model: HR00; pozivom na broj primatelja: 6526451-OIB (pristupnika/ice); s opisom plaćanja: program za polaganje razlikovnih ispita – Ime i Prezime (upisati ime i prezime pristupnika/ice). Dokaz o uplati dostavlja se Studentskoj referadi po potpisivanju Ugovora.

IV. Nastava

Nastava će se organizirati na način da će se prijavljeni pristupnici izravno uključiti u redovitu nastavu. Dodatne obavijesti moguće je dobiti na broj telefona +385 (1) 3712506 ili 3712530 ili putem e-pošte na referada@ttf.unizg.hr.

Kadrovska referada

Kategorija
Studiji i studenti
Objavljeno
20.07.2021 13:57

Natječaj za upis studenata na program za polaganje razlikovnih ispita za stjecanje uvjeta za upis na diplomske sveučilišne studije TTI i TMD