unizg Pretraga

Natječaj za upis studenata u ak.god. 2020./2021. na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Tekstilna znanost i tehnologija

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ za upis studenata u u akademskoj godini 2020./2021. na Poslijediplomski sveučilišni studij
TEKSTILNA ZNANOST I TEHNOLOGIJA

Poslijediplomski sveučilišni studij TEKSTILNA ZNANOST I TEHNOLOGIJA mogu upisati pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu prosječnom ocjenom 3,51. Upis s nižom prosječnom ocjenom moguć je uz preporuku dvaju profesora s matičnog fakulteta. Pristupnici koji su završili drugi srodni sveučilišni ili dodiplomski studij u Republici Hrvatskoj, odnosno sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij u inozemstvu mogu upisati poslijediplomski sveučilišni studij u skladu sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu, te prema uvjetima upisa na poslijediplomski sveučilišni studij Tekstilna znanost i tehnologija.

Poslijediplomski sveučilišni studij traje šest (6) semestara. Troškovi studija po semestru za akademsku godinu 2020./2021. iznose 7.000,00 (sedam tisuća) kuna. Ukoliko troškove snosi tvrtka ili ustanova, prilikom upisa je potrebno priložiti odgovarajuću odluku o podmirenju troškova studija.

Pristupnici se prijavljuju na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Fakulteta i studentskoj referadi. Prijavi na natječaj treba priložiti ovjerenu presliku diplome, ovjeren prijepis svih ocjena sa studija, dokaz o državljanstvu, izvadak iz matične knjige rođenih, životopis i motivacijsko pismo. Razgovor s pristupnikom obvezan je dio upisnog postupka, a pristupnici također moraju biti spremni dokazati da se u zadovoljavajućoj mjeri služe jednim svjetskim jezikom i da na tom jeziku po potrebi mogu pratiti nastavu.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od dana objave, a potrebno ih je poslati ili dostaviti na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET,
Studentska referada, HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a

Detaljnije obavijesti moguće je dobiti:
telefonski: +385 (1) 3712 530 i na e-mail: referada@ttf.hr

Referada

Objavljeno
27.09.2020 10:00

Natječaj za upis studenata u ak.god. 2020./2021. na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Tekstilna znanost i tehnologija