unizg Pretraga

Natječaji - travanj

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića, 28a, raspisuje:

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: Kemija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za primijenjenu kemiju. Poseban uvjet: znanstvena istraživanja i publikacije iz područja anorganske kemije, objavljenog na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 27. veljače 2020., u NN 22/2020 od 28. veljače 2020., u dnevnom tisku „24 sata“ 29. veljače 2020. i na Euraxessu 29. veljače 2020. godine,

i raspisuje

NATJEČAJ

  1. Za izbor  jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, u znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za odjevnu tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta
  2. Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju docent, u umjetničkom području, polju: Likovne umjetnosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za dizajn tekstila i odjeće
  3. Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju docent, u umjetničkom području, polju: Dizajn, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za dizajn tekstila i odjeće
  4. Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju docent, u umjetničkom području, umjetničkom polju: Primijenjena umjetnost, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za dizajn tekstila i odjeće Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta
  5. Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: Matematika, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za temeljne prirodne i tehničke znanosti, na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu

Poseban uvjet:

Pod točkom

  1. Prednost imaju kandidati koji posjeduju znanja i iskustvo iz područja automatizacije i robotizacije u procesima proizvodnje odjeće
  2. Prednost imaju pristupnici/e s formalnim obrazovanjem u području tekstilnog i modnog dizajna
  3. Radovi u modnoj ilustraciji i modnoj instalaciji
  4. Prednost imaju kandidati s izraženom kvalitetom nastavnog procesa kao institucijskim doprinosom
  5. Višegodišnje radno iskustvo u održavanju nastave (vježbi) iz nacrtne geometrije i statistike na visokoškolskim ustanovama; prednost imaju kandidati sa znanstveno-istraživačkim radom u području matematičkih nejednakosti

Uvjeti:

Pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diploma, bibliografiju te podatke o znanstvenoj/umjetničkoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ice nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2.

Pristupnici/e koji kod prijema u radni odnos ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima

Pristupnici/e su obavezni dostaviti natječajnu dokumentaciju i u elektronskom obliku (CD,USB). Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u dva primjerka, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

Kadrovska referada

Kategorija
Natječaji
Objavljeno
23.04.2020 13:25

Natječaji - travanj