unizg Pretraga

Natjecanje u društvenim inovacijama održivog razvoja

Partnersko Sveučilište u Cincinnatiju poziva studente s partnerskih sveučilišta da se prijave na „Change the World UC Challenge“ - natjecanje u društvenim inovacijama održivog razvoja.

Više informacija možete pronaći na stranicama Sveučilišta u Cincinnatiju: https://www.uc.edu/about/international/about/news-events/change-the-world-uc.html te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/change-the-world-university-of-cincinnati-social-innovation-challenge/

Rok za prijavu je 28. travnja 2021.

Izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk, o. d. Prodekanice za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju

Kategorija
Međunarodna suradnja
Objavljeno
06.04.2021 09:19

Natjecanje u društvenim inovacijama održivog razvoja