unizg Pretraga

Obavijest nastavnicima – Obustava nastave na visokim učilištima i održavanje nastave na daljinu

S obzirom na aktualno epidemiološko stanje vezano uz virus COVID-19 i u skladu s dopisom Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 602-04/20-10/00024, URBROJ: 533-04-20-0002, od dana 13.3.2020. i Odluke Rektora Sveučilišta u Zagrebu KLASA: 602-04/20-11/03, URBROJ: 380-010/076-20-1, od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine, uz očekivano trajanje od 14 dana, obustavlja se neposredna kontaktna nastava (predavanja, seminari i vježbe) na svim studijskim programima Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 

Za vrijeme trajanja mjere nastavnicima se preporuča održavati nastavu na daljinu (u obliku prilagođenom pojedinom predmetu) putem internetskih oblika komunikacije, kako bi se studentima omogućilo neometano studiranje od kuće i postizanje svih ishoda učenja predviđenih studijskim programima i predmetima.

Nastavnicima se preporuča na svim predmetima koji se izvode u ljetnom semestru ak. god.  2019./2020.  osigurati   internetske   komunikacijske   kanale   prema studentima, pri čemu imate mogućnost koristiti sustav za učenje na daljinu Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu - Srce (sustav Merlin, sustav za webinare i dr.) ili druge internetske komunikacijske kanale (youtube kanal, viber, skype ili whatsapp grupa).

Inicijalni komunikacijski kanali prema studentima moraju biti osigurani najkasnije u ponedjeljak 16. ožujka 2020. do 12 sati s jasnim uputama o radu tijekom navedenog perioda.

O načinu održavanja nastave na daljinu molimo Vas da osobno obavijestite studente putem internetske komunikacije. Od strane Predstojnika Zavoda i Studijske jedinice Varaždin zaprimiti ćete popis premeta koji se održavaju u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020. te Vas ljubazno molimo povratnu informaciju o načinu održavanja nastave za pojedini predmet kojeg ste nositelj.

Molimo da se nastava na daljinu koja se prenosi u realnom vremenu, a uključuje video, audio i tekstovnu komunikaciju održava prema rasporedu kontaktne nastave da ne bi došlo do preklapanja.  

Svima želimo uspješnu provedbu nastave na daljinu i molimo za odgovorno ponašanje u skladu s uputama da bi se čim učinkovitije zaštitili od negativnog utjecaja virusa COVID-19.

Uprava Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog Fakulteta

Kategorija
Događanja
Objavljeno
14.03.2020 15:04

Obavijest nastavnicima – Obustava nastave na visokim učilištima i održavanje nastave na daljinu