unizg Pretraga

Obavijest o izboru kandidata; Natječaj - rujan

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
Zagreb, 19. studeni 2020. godine

Obavijest o izboru kandidata

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  u suradničko zvanje asistent, na projektu, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u trajanju od 4 godine, objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 1. rujna 2020. godine, u „Narodnim novinama“ br. 98/2020 dana 2. rujna 2020. godine, te u dnevnom tisku „24 sata“ dana 3. rujna 2020. godine, izabran je kandidat:

Mislav Majdak, mag. ing. techn. text.

Ukoliko ste zainteresirani za povratak Vaših dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj, iste možete preuzeti u kadrovskoj referadi Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta.

 

Kadrovska referada

Kategorija
Natječaji
Objavljeno
19.11.2020 09:52

Obavijest o izboru kandidata; Natječaj - rujan