unizg Pretraga

Obavijest studentima – Obustava nastave na visokim učilištima i održavanje nastave na daljinu

Poštovane studentice i studenti,

S obzirom na aktualno epidemiološko stanje vezano uz virus COVID-19 i u skladu s dopisom Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 602-04/20-10/00024, URBROJ: 533-04-20-0002, od dana 13.3.2020. i Odluke Rektora Sveučilišta u Zagrebu KLASA: 602-04/20-11/03, URBROJ: 380-010/076-20-1, od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine, uz očekivano trajanje od 14 dana, obustavlja se neposredna kontaktna nastava (predavanja, seminari i vježbe) na svim studijskim programima Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 

Za vrijeme trajanja mjere nastava će se izvoditi na daljinu, putem internetskih oblika komunikacije, kako bi se omogućilo neometano studiranje od kuće i postizanje svih ishoda učenja predviđenih studijskim programima i predmetima. Nastavnici će održavati nastavu na daljinu gdje je moguće, o čemu ćete biti obaviješteni putem internetske komunikacije od strane predmetnog nastavnika i pritom dobiti detaljne upute o načinu održavanja nastave na daljinu.

Također će u navedenom periodu, Studentska referada, knjižnica Fakulteta i ostale stručne službe sa studentima komunicirati isključivo putem telefona i elektroničke pošte.

Svima želimo uspješnu provedbu nastave na daljinu i molimo za odgovorno ponašanje u skladu s uputama da bi se čim učinkovitije zaštitili od negativnog utjecaja virusa COVID-19.

Uprava Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog Fakulteta

Kategorija
Događanja
Objavljeno
14.03.2020 15:02

Obavijest studentima – Obustava nastave na visokim učilištima i održavanje nastave na daljinu