unizg Pretraga

Obavijesti o studentskim stipendijama za učenje stranih jezika

Natječaj za djelomičnu stipendiju za ljetnu školu njemačkoga jezika Sveučilišta Johannesa Guttenberga u Mainzu u 2021. g., možete vidjeti na sljedećoj mrežnoj stranici:  www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-djelomicnu-stipendiju-za-ljetnu-skolu-njemackoga-jezika-sveucilista-johannesa-gutt/.
Stipendije za učenje islandskog jezika u ak. god. 2021./2022., nalaze se na sljedećoj mrežnoj stranici: www.unizg.hr/nc/vijest/article/stipendije-za-ucenje-islandskog-jezika-u-ak-god-20212022/

o. d. Prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju

Kategorija
Događanja
Objavljeno
14.10.2020 15:56

Obavijesti o studentskim stipendijama za učenje stranih jezika