unizg Pretraga

Objavljeni 1. parcijalni rezultati 2. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2020./21.

Objavljeni su 1. parcijalni rezultati 2. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2020./21. Rezultati se odnose na prijave zaprimljene tijekom studenog 2020., i nalaze na sljedećoj poveznici:  www.unizg.hr/nc/vijest/article/202021-erasmus-praksa-1-parcijalni-rezultati-2-krug-natjecaja/

Napomena: Ukoliko netko od studenata promijeni svoje planove za Erasmus+ stručnu praksu uslijed pandemije Covid-19, npr. zatraži odgodu polaska ili odluči odustati, treba se javiti uredu za međunarodnu suradnju Sveučillišta u Zagrebu.

o. d. Prodekanice za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju

Kategorija
Međunarodna suradnja
Objavljeno
17.12.2020 16:02

Objavljeni 1. parcijalni rezultati 2. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2020./21.