unizg Pretraga

Obrana doktorskog rada pristupnika Miloša Loze

Pristupnik Miloš Lozo branit će svoj doktorski rad u okviru poslijediplomskog doktorskog studija "Tekstilna znanost i tehnologija" pod naslovom: „Utjecaj tehnoloških parametara pletenja i konstrukcijskih karakteristika čarapa na kompresiju noge“ („The impact of technological parameters of the knitted fabrics and hosiery structural characteristics on leg compression“). Obrana doktorskog rada održat će se on-line dana, 7.5.2021. godine s početkom u 11:00  sati pred povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Željko Penava, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, predsjednik povjerenstva
  2. prof. dr. sc. Zlatko Vrljičak, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, mentor
  3. prof. dr. sc. Ivo Lovričević, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, član

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice:
Microsoft Teams meeting
Click here to join the meeting:
Obrana doktorskog rada pristupnika Loze Miloša

Vijeće doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija

Kategorija
Studiji i studenti
Objavljeno
29.04.2021 11:59

Obrana doktorskog rada pristupnika Miloša Loze