unizg Pretraga

Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu.

Uprava Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

Kategorija
Događanja
Objavljeno
07.04.2020 17:54

Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom Republike Hrvatske