unizg Pretraga

Pokretanje postupka za izbor u počasno zvanje prof. emeritus u ak. god. 2019./2020.

Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu sa sjednice 26. svibnja 2020. o kvotama za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus za pet akademskih godina (2019./2020. - 2023./2024.) po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu i Odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu sa sjednice 26. svibnja 2020. o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2019./2020.

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet pokreće postupak izbora i upućuje poziv

za predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2019./2020. (1 počasno zvanje).

Urudžbirani prijedlozi se dostavljaju do 8. lipnja 2020. do 16 sati voditeljici Fakultetskog vijeća Renati Budanec, dipl.iur. i moraju sadržavati:

  1. Dokumentaciju predviđenu čl.7. Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus
  2. Prijedlog tri člana Povjerenstva u najvišem znanstveno-nastavnom/umjetničkom (trajnom) ili znanstvenom zvanju (trajnom) od kojih najmanje dva člana moraju biti iz predloženikove uže struke. Jedan član Povjerenstva obavezno mora biti izvan sastavnice Sveučilišta.

Izbor jednog predloženika Odlukom Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta dostavit će se Povjerenstvu za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu.

Rok za dostavu prijedloga sastavnica Senatu je 30. lipnja 2020.

 

Uprava Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

Kategorija
Natječaji
Objavljeno
27.05.2020 13:19

Pokretanje postupka za izbor u počasno zvanje prof. emeritus u ak. god. 2019./2020.