unizg Pretraga

Pozitivno mišljenje o ispunjenju stručnih uvjeta za upis standarda zanimanja Inženjer/Inženjerka tekstilno-kemijske tehnologije u Registar HKO

Sektorsko vijeće IV. Tekstil i koža ocijenilo je da prijedlog standarda zanimanja Inženjer/Inženjerka tekstilno-kemijske tehnologije, ima elemente propisane Pravilnikom o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (NN 62/14) i sve dodatne elemente koji su važni za osiguravanje kvalitete standarda zanimanja te je donijelo pozitivno mišljenje o ispunjenju stručnih uvjeta za upis u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

U skladu s tim, Sektorsko vijeće je predložilo ministru nadležnom za rad, upis standarda zanimanja Inženjer/Inženjerka tekstilno-kemijske tehnologije u Predregistar standarda zanimanja Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

S željom za uspješnim ishodom ocjene naših ostalih prijedloga standarda zanimanja, kao osnovom za izradu novih studijskih programa,

Čestitamo!

prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović 

Objavljeno
22.07.2020 08:55

Pozitivno mišljenje o ispunjenju stručnih uvjeta za upis standarda zanimanja Inženjer/Inženjerka tekstilno-kemijske tehnologije u Registar HKO