unizg Pretraga

POZIV NA INTERVJU - PR, ožujak

Vezano uz raspisani javni natječaj objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta dana 21. veljače 2020., u „Narodnim novinama“ br.21/2020. od 26. veljače 2020.  i  u dnevnom listu „24 sata“  23. veljače 2020. godine za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: stručnjak za odnose s javnošću, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno – tehnološkom fakultetu, a nakon uvida u priloženu dokumentaciju svih pristupnika prijavljenih na natječaj pozivaju se na intervju pristupnici/e koji ispunjavaju sve osnovne uvjete iz natječaja.

Intervju će se održati u petak, 13. ožujka 2020. godine u Dekanatu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakultetaZagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a, a na intervju se u vremenu kako je naznačeno pozivaju

R.br. Ime i prezime Vrijeme Datum
1 Ivana Žimbar Dobrota 10:00 13.03.2020.
2 Emili Ema Sedlar 10:30 13.03.2020.

Kandidat/kinja koji pristupi intervjuu dužan je sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu radi identifikacije. Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. 
Postupak intervjua provodi Povjerenstvo za odabir kandidata.

Povjerenstvo za odabir kandidata

Kategorija
Natječaji
Objavljeno
11.03.2020 14:54

POZIV NA INTERVJU - PR, ožujak