unizg Pretraga

Poziv na Intervju

Vezano uz raspisani javni natječaj objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta dana 21. srpnja 2021., službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 21. srpnja 2021., u „Narodnim novinama“ br. 83/2021. od 21. srpnja 2021., na Euraxessu 26. srpnja 2021. i  u dnevnom listu „24 sata“  22. srpnja 2021. godine pod točkom 5. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, na određeno vrijeme (najviše na 4 godine) u punom radnom vremenu za rad na HRZZ projektu „Procjena otpuštanja čestica mikroplastike iz poliesterskih tekstilija u procesu pranja“ – InWaShed-MP, temeljem odobrenog financiranja projekta od strane Hrvatske zaklade za znanost u okviru natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02-6750)., a nakon uvida u priloženu dokumentaciju svih pristupnika prijavljenih na natječaj pozivaju se na intervju pristupnici/e koji ispunjavaju sve osnovne uvjete iz natječaja.

Intervju će se održati u

utorak, 21. rujna 2021. godine u Vijećnici Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a,

 a na intervju se u vremenu kako je naznačeno pozivaju

R.br. Ime i prezime Vrijeme Datum
1. Sara Inić 09:30 21. 09. 2021.
2. Jana Juran 10:15 21. 09. 2021.
3. Ana Šaravanja 11:00 21. 09. 2021.

Kandidat/kinja koji pristupi intervjuu dužan je sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu radi identifikacije.
Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. 
Postupak intervjua provodi Povjerenstvo za odabir kandidata.

Povjerenstvo za odabir kandidata

Kategorija
Natječaji
Objavljeno
14.09.2021 14:21

Poziv na Intervju