unizg Pretraga

Preporuke Odbora zaštite na radu i zaštite okoliša za studente i zaposlenike TTF-a

Odbor zaštite na radu i zaštite okoliša Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta dana 1. listopada 2021. donio je nove preporuke vezane za  trenutnu pandemiju COVID-19. Preporuke se odnose na održavanje nastave te  boravak i rad zaposlenika na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu  u razdoblju pandemije bolesti COVID-19. Prilikom sastavljanja ovih preporuka Odbor zaštite na radu i zaštite okoliša koristio je javno objavljene materijale Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), te preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti Covid-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera za akademsku godinu 2021./2022. od 02. rujna 2021.

Preporuke se nalaze u prilogu.

Molimo da se pridržavate sigurnosnih mjera i preporuka.

Odbor zaštite na radu i zaštite okoliša

Objavljeno
01.10.2021 20:14

Preporuke Odbora zaštite na radu i zaštite okoliša za studente i zaposlenike TTF-a