unizg Pretraga

Priopćenje rektora prof. dr. sc. Damira Borasa o izvođenju nastave na daljinu na Sveučilištu u Zagrebu

Rektor Sveučilišta u Zagrebu  prof. dr. sc. Damir Boras uputio je 9. travnja 2020.  Priopćenje o izvođenju nastave na daljinu na Sveučilištu u Zagrebu.

Priopćenje se nalazi na stranici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/izvodenje-nastave-na-daljinu-na-sveucilistu-u-zagrebu/

Odbor za odnose s javnošću

Kategorija
Događanja
Objavljeno
10.04.2020 13:33

Priopćenje rektora prof. dr. sc. Damira Borasa o izvođenju nastave na daljinu na Sveučilištu u Zagrebu