unizg Pretraga

Produljen rok za prijavu na Natječaj Erasmus+ SMS studenti studijski boravak za programske zemlje (EU-KA103) za ZIMSKI semestar u ak. god. 2021./22.

Iznimno se produljuje rok za prijavu na Natječaj Erasmus+ SMS studenti studijski boravak za programske zemlje (EU-KA103) za ZIMSKI semestar u ak. god. 2021./22. do sutra petak 26. ožujka 2021. do 14 sati.

Poveznica: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/

Napomena:
Originalne dokumente za ECTS koordinatora urudžbirati.

Izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk, o. d. Prodekanice za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju

Kategorija
Međunarodna suradnja
Objavljeno
25.03.2021 15:40

Produljen rok za prijavu na Natječaj Erasmus+ SMS studenti studijski boravak za programske zemlje (EU-KA103) za ZIMSKI semestar u ak. god. 2021./22.