unizg Pretraga

Provedba nastave na daljinu na Sveučilištu u Zagrebu za razdoblje 16. ožujka – 21. travnja 2020. - rezultati anketa

Sveučilište u Zagrebu prikupilo je podatke o izvođenju nastave na daljinu od studenata te prodekana za nastavu, studente i kvalitetu Sveučilišta u Zagrebu. U prilogu se nalaze rezultati anketa o provedbi nastave na daljinu na Sveučilištu u Zagrebu za razdoblje 16. ožujka – 21. travnja 2020.

Odbor za odnose s javnošću

Kategorija
Studiji i studenti
Objavljeno
30.04.2020 12:13

Provedba nastave na daljinu na Sveučilištu u Zagrebu za razdoblje 16. ožujka – 21. travnja 2020. - rezultati anketa