unizg Pretraga

Stručna praksa u Slovačkoj 2021.

WorkSpace Europe - Slovak Erasmus Consortium of Universities omogućava Erasmus stručnu praksu studentima u Slovačkoj.

Placement Slovakia program nudi mogućnost stručne prakse početkom 2021 u slovačkim tvrtkama bez naknade za studente, uz osiguran besplatan smještaj, osiguranu naknadu za ručak, stručno usavršavanje i tečajeve uz stalna podršku.

On-line prijavu možete podnijeti na: online application na webstranici www.placementslovakia.com uz oznaku sektora u kojem želite stručnu praksu.

o. d. Prodekanice za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju

Kategorija
Međunarodna suradnja
Objavljeno
17.12.2020 16:03

Stručna praksa u Slovačkoj 2021.