unizg Pretraga

Sudjelovanje doc. dr. sc. Karla Lelasa u projektnom istraživanju "Quantum RAO"

Fizičari Sveučilišta u Zagrebu doc. dr. sc. Dario Jukić s Građevinskog fakulteta, doc. dr. sc. Karlo Lelas s Tekstilno-tehnološkog fakulteta i prof. dr. sc. Hrvoje Buljan s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta su u suradnji s tvrtkom Uprise d.o.o. proveli projektno istraživanje "Quantum RAO; dizajn optimizacijskog algoritma u quantum computing okruženju".

Osnovni cilj Quantum RAO (Quantum Remedial Action Optimization) projekta je istraživanje potencijala kvantnog računarstva u području elektroenergetskih proračuna, odnosno istraživanje mogućih kanala implementacije i dizajna optimizacijskog algoritma, koji se trenutno koristi u područjima elektroenergetskih proračuna, u quantum computing okruženju (kvantno računarstvo).

Navedena suradnja stručnjaka Sveučilišta u Zagrebu i Uprise d.o.o. ostvarena je uz pomoć Europskog fonda za regionalni razvoj programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., odnosno konkretan poziv "Inovacijski vaučeri za MSP-ove" čiji je cilj upravo pružanje stručne podrške od strane znanstvenoistraživačkih organizacija u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja.

Više informacija na:

http://www.pmf.unizg.hr/phy?@=1m5tq#news_26990

http://www.pmf.unizg.hr/_news/52541/Quantum_RAO-web_objava20201214.pdf

Doc. dr. sc. Karlo Lelas

Kategorija
Događanja
Objavljeno
16.12.2020 14:10

Sudjelovanje doc. dr. sc. Karla Lelasa u projektnom istraživanju "Quantum RAO"