unizg Pretraga

Suradnja Naravoslovno-tehniškog fakulteta u Sloveniji i TTF-a

Studentice 1. godine diplomskog studija Dizajna tekstila, kolegij Kreiranja tekstila 7A, pod mentorstvom gostujuće predavačice doc. mag. Katje Burger Kovič s Naravoslovno-tehniške fakultete, Sveučilišta u Ljubljani, radile su na projektu Sava Blanket/Pokrivač Sava, koji je trenutno predstavljen na velikoj izložbi prvog bijenala tekstilne umjetnosti BIEN21 u Kranju, Slovenija. Studentice su inspiraciju za svoje kolekcije pokrivača tražile u rijeci Savi kao izvoru za kreativan proces. Pokrivači su stvoreni tijekom pandemije i samoizolacije, tako da se uglavnom sastoje od recikliranih tekstilnih komada, odbačenih ili pronađenih predmeta i reciklirane odjeće.

Studentice koje sudjeluju su: Dora Filipaj, Mihaela Juraković, Mia Popovska, Pia Magdalena Ricov, Željka Wachter, Suzana Bartolić, Hela Perišić, Vedrana Peček, Helga Alaker, Edita Sentić, Paula Jureško, Marijeta Markovina.

  • Marijeta

  • Helga_03

  • Edita_03

  • Vedrana_01

  • Mia_01

Odbor za odnose s javnošću

Kategorija
Izložbe
Objavljeno
08.06.2021 13:56

Suradnja Naravoslovno-tehniškog fakulteta u Sloveniji i TTF-a