unizg Pretraga

Tribina - Predstavljanje poslijediplomskog doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče tribini na kojoj će dobiti najvažnije informacije o poslijediplomskom doktorskom studiju Tekstilna znanost i tehnologija Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Tribina će se održati na daljinu (on-line) u ponedjeljak, 7. lipnja 2021. godine u 17.30 sati i moći će se pratiti putem platforme MS Teams. Poslijediplomski doktorski studij predstavit će prof. dr. sc. Mario Cetina. Poslijediplomski doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija nastavak je diplomskog studija koji združuje teorijska znanja, istraživački rad i iskustvo u rješavanju problema temeljenih na poznavanju suvremenih proizvodnih sustava.

Poveznica na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afe9774ed6992412ba8d15aabe33fc098%40thread.tacv2/1622630567127?context=%7b%22Tid%22%3a%228ddf8d26-7afd-4b07-b0c2-969d274fb270%22%2c%22Oid%22%3a%229489f9f5-9768-4ae2-94f7-0d4500a59192%22%7d

E-portfolio: https://moodle.srce.hr/eportfolio/view/view.php?id=127344

E-mail: ds@ttf.unizg.hr

Vijeće doktorskog studija

Kategorija
Studiji i studenti
Objavljeno
02.06.2021 17:36

Tribina - Predstavljanje poslijediplomskog doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija