unizg Pretraga

Upute i preporuke čelnicima sastavnica i stručnim službama Sveučilišta u Zagrebu za postupanje vezano uz COVID-19

Sveučilište u Zagrebu, 20. lipnja 2020., izdalo je nove upute i preporuke čelnicima sastavnica i stručnim službama Sveučilišta u Zagrebu za postupanje vezano uz COVID-19 zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj i na području Grada Zagreba.

Odbor za odnose s javnošću

Objavljeno
29.06.2020 17:04

Upute i preporuke čelnicima sastavnica i stručnim službama Sveučilišta u Zagrebu za postupanje vezano uz COVID-19