unizg Pretraga

Upute o daljnjem postupanju na Tekstilno-tehnološkom fakultetu

Na temelju Odluke o izmjeni Odluke o obustavi izvođenje nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu, Preporuka za preddiplmomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na visokim učilištima (Sveučilišta, Veleučilišta i visoke škole) s obzirom na epidemiju COVID-19, te na temelju članka 14. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu Dekanica Fakulteta prof. dr. sc. Gordana Pavlović donosi Upute o postupanju koji se nalaze u prilogu.

Uprava Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

Kategorija
Događanja
Objavljeno
26.05.2020 10:36

Upute o daljnjem postupanju na Tekstilno-tehnološkom fakultetu