unizg Pretraga

Uspješno predstavljanje TTF-a na Danu e-učenja

Dan e-učenja i 12. obljetnica djelovanja Centra za e-učenje održani su 12. prosinca 2019. u Sveučilišnom računskom centru Sveučilišta u Zagrebu. Ovaj događaj bio je prilika za razmjenu iskustava i stjecanje novih spoznaja o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija i tehnologija e-učenja u obrazovnom procesu.

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet uspješno su prezentirale doc. dr. sc. Slavica Bogović i izv. prof. dr. sc. Ana Sutlović. Doc. dr. sc. Slavica Bogović naglasila je napredak u području e-učenja na TTF-u. Izv. prof. dr. sc. Ana Sutlović, predstavila je kolegij Bojadisanje tekstila koji je u ak. godini 2018./2019. dobio nagradu za najbolji e-kolegij na Danu Fakulteta.

Odbor za odnose s javnošću

Objavljeno
14.12.2019 01:00

Uspješno predstavljanje TTF-a na Danu e-učenja