unizg Pretraga

Veliki uspjeh djelatnika TTF-a na Međunarodnoj izložbi inovacija u Londonu

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, zajedno s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetom za strojništvo Univerze v Mariboru, te Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor, ove je godine dobio zlatnu medalju i posebnu nagradu od strane međunarodnog žirija na izložbi International Invention and Trade Expo (ITE) u Londonu za inovaciju:

Pametna odjeća za osobe s dijagnosticiranom demencijom.

Inovacija je predstavljena na međunarodnoj izložbi inovacija International Invention and Trade Expo (ITE) u Londonu koja je održana u on-line obliku pod pokroviteljstvom WIIPA (Svjetske organizacije inovatora i intelektualnog vlasništva) u kolovozu 2020. godine, a cilj ovogodišnje izložbe je bio povezivanje inovatora, istraživača i znanstvenika s poslovnom zajednicom u cilju ostvarivanja napretka i komercijalizacije inovacija. Na izložbi je predstavljeno 147 inovacija iz 20 država svijeta.

Inovacija je već nagrađena od strane ITE sa Platinum Award na INOVA 2019 u Zagrebu, kada su predstavnici londonske izložbe pozvali naše inovatore da sudjeluju na ITE 2020 u London i predstave svoju inovaciju.

Autori ove inovacije su: prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale, red. prof. dr. sc. Jelka Geršak, prof. dr. sc. Dubravko Rogale, doc. dr. sc. Željko Knezić, doc. dr. sc. Suzana Uran, prof. dr. sc. Siniša Fajt, mag. ing. techn. text. Daniel Časar Veličan, mag. ing. techn. text., Damir Begić, mag. ing. techn. text., prof. dr. Sonja Šterman te Simon Rajh.

Tajnik Saveza Inovatora Zagreba gosp. Neven Marković, 16. listopada 2020. godine na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu svečano je uručio osvojene nagrade, Zlatnu medalju i posebnu nagradu, prof. dr. sc. Dubravku Rogaleu, voditelju tima inovatora. Svečanom uručenju prisustvovala je i o.d. Dekanica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović koja je tom prigodom izrazila čestitke cijelom timu.

Više o samom projektu, možete pročitati u prilogu:

Emili Ema Sedlar, struč. spec. oec.

Kategorija
Događanja
Objavljeno
17.10.2020 10:26

Veliki uspjeh djelatnika TTF-a na Međunarodnoj izložbi inovacija u Londonu