unizg Pretraga

Primijenjena konstrukcija kostima/014

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Slavica Bogović

Suradnici:

doc. dr. sc. Renata Hrženjak

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Kostimografija

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Kolokvij

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, izrada konstrukcije povijesnog kostima

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Rekonstrukcija i izrada povijesnih krojeva od gotike do 21. stoljeća.

Cilj predmeta

Kolegijem se razvijaju sposobnosti prepoznavanja i izrade povijesnih krojeva.

Literatura potrebna za ispit

  • Patterns of Fashion 1660-1860. by Janet Arnold
  • Patterns of Fashion: The Cut and Construction of Clothes for Men and Women
  • 1560-1620. by Janet Arnold The Cut of Women Clothes, 1600-1930. by Norah Waugh

Dopunska literatura

  • Corsets and Crinolines by Norah Waugh

Primijenjena konstrukcija kostima/014

Povezane teme